ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Ізоляція та характеристика лактозоферменту­ючих дріжджів Candida kefyr

Янєва О.Д., Вороніна Г.О., Підгорський В.С.

 
Проведено скринінг лактозоферментуючих штамів дріжджів серед 162 штамів, ізольованих з різних рослин, та 28 штамів, виділених з сиру. Чотири штами дріжджів ферментували лактозу та були ідентифіковані як Candida kefyr. Питома активність β-галактозиди досліджених штамів складала 1501–2113 МО/г сухої біомаси. Здатність штамів C. kefyr С24 та С30 продукувати етанол з лактози значно пригнічувалась при високій концентрації субстрату (100 г/л).

РЕЗЮМЕ. Проведен скрининг лактозоферментирующих штаммов дрожжей среди 162 штаммов, изолированных из различных растений, и 28 штаммов, изолированных из сыра. Четыре штамма дрожжей сбраживали лактозу и были идентифицированы как Candida kefyr. Удельная β-галактозидазная активность исследуемых штаммов составляла 1501–2113 ед./г сухой биомассы. Синтез этанола штаммами C. kefyr С24 и С30 значительно снижался при высокой концентрации субстрата (100 г/л).

Ключові слова: ферментація лактози, Candida kefyr, етанол

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 6, C. 43-50

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

E-mail: yandol ukr.net

Янєва О.Д., Вороніна Г.О., Підгорський В.С. Ізоляція та характеристика лактозоферменту­ючих дріжджів Candida kefyr , Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 6, C. 43-50.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. D. Ianieva, G. O. Voronina, V. S. Pidgorskyi Isolation and characteristics of the lactose-fermenting yeasts Candida kefyr, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 6, pp. 359-365
DOI: 10.3103/S0095452713060066


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23