ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи

Баранов Ю.О., Сліщук Г.І., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведено вирівнювання нуклеотидних послідовностей гена Wx і його гомологів та побудовано дендрограму, яка у цілому відображає філогенетичні зв’язки родини Poaceae. Зроблено припущення щодо давнього горизонтального переносу гена Wx від Zea mays до Dimeria lawsonii. Розроблено праймери до поліморфного регіону екзонів 8–10. Проведено in silico ПЛР-аналіз.

РЕЗЮМЕ. Проведено выравнивание нуклеотидних последовательностей гена Wx и его гомологов, по результатам которого построена филогенетическая дендрограмма, отображающая эволюционные связи между представителями Poaceae. Предполагается факт древнего горизонтального переноса гена Wx от Zea mays в Dimeria lawsonii. Разработаны праймеры к полиморфному региону экзонов 8–10. Проведен in silico ПЦР-анализ.

Ключові слова: ген Wx, кукурудза, біоінформатичний аналіз

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, C. 18-23

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

E-mail: natavolk rambler.ru

Баранов Ю.О., Сліщук Г.І., Волкова Н.Е., Сиволап Ю.М. Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 3, C. 18-23.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Yu. O. BaranovG. I. SlischukN. E. Volkova, Y. M. Sivolap Bioinformatic analysis of maize granule-bound starch synthase gene, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 3, pp. 150–154
DOI: 10.3103/S0095452714030037


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.01.23