ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитогенетическая стабилизация генома секалотритикум (Triticosecale derzhavinii secalotriticum rozenst., et mittelst., S/RRAABB, 2n = 42)

Люсиков О.М., Гордей И.А.

Оригінальна работа 
Представлены результаты цитогенетического исследования стабилизации генома гексаплоидных секалотритикум (S/RRAABB, 2n = 6x = 42) в F1–9. Установлены ядерно-цитоплазматическая специфичность и цитогенетические факторы стабилизации генома секалотритикум: подвидовая специфичность цитотипа, генотипическая специфичность гибридов, происхождение, полярная ориентация центромер, тип деления и сегрегации хромосом в мейозе. Обоснована целесообразность развития самостоятельных направлений селекции гетероплазматических тритикале.

РЕЗЮМЕ. Представлено результати цитогенетичного дослідження стабілізації геному гексаплоїдних секалотритікум (S/RRAABB, 2n = 6x = 42) в F1–9. Встановлено ядерно-цитоплазматичну специфічність та цитогенетичні фактори стабілізації геному секалотритікум: підвидова специфічність цитотипу, генотипічна специфічність гібридів, походження, полярна орієнтація центромер, тип ділення і сегрегації хромосом в мейозі. Обґрунтовано доцільність розвитку самостійних напрямків селекції гетероплазматичних тритікале.

Ключові слова: цитогеномика, гетероплазматические тритикале, секалотритикум, секалотрикум, мейоз, микроспорогенез, синапсис, униваленты, стабильность генома

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 2, C. 42-47

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, Минск

E-mail: O.Lyusikov igc.bas-net.by

Люсиков О.М., Гордей И.А. Цитогенетическая стабилизация генома секалотритикум (Triticosecale derzhavinii secalotriticum rozenst., et mittelst., S/RRAABB, 2n = 42), Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 2, C. 42-47.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23