ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Втрата гетерозиготності окремих локусів в регенерантах Arabidopsis thaliana, культивованих на середовищі з пара-фтор-фенілаланіном

Зіміна О.В., Парій М.Ф., Алхімова О.Г.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Точная сегрегация хромосом является жизненно важной для видообразования и формирования гибридов. Целью работы было исследование поведения и наследования хромосом материнского и отцовского геномов у регенерантов арабидопсиса, полученных в культуре клеток in vitro на среде с ПФФА. Разработана модель гибрида Arabidopsis thaliana между экотипами Columbia и Landsberg erecta, хромосомы которых легко отличить с помощью 12 выбранных маркеров SSLP. В результате работы проанализировано влияние ПФФА на каллусообразование и регенерацию растений. Получено 20 регенерированных растений, культивируемых на среде с ПФФА, у трех из которых с помощью анализа ДНК-маркеров была показана потеря гетерозиготности в шести локусах. Для понимания того, как и когда устанавливаются механизмы, приводящие к должному распределению хромосом у видов и гибридов, необходимо исследование различных моделей организмов.

Точна сегрегація хромосом є життєво важливою для видоутворення і формування гібридів. Метою роботи було дослідження поведінки й успадкування хромосом материнського і батьківського геномів в регенерантах арабідопсису, отриманих з культивованих in vitro клітин на середовищі з пара-фтор-фенілаланіном (ПФФА). Для цього використовували модельний гібрид Arabidopsis thaliana між екотипами Columbia и Landsberg erecta, хромосоми яких легко відрізняти за допомогою 12 підібраних SSLP-маркерів. В результаті роботи проаналізовано вплив ПФФА на калюсоутворення і регенерацію рослин. Отримано 20 регенерантів, культивованих на середовищі з ПФФА, з яких у трьох рослин аналіз за ДНК-маркерами показав втрату гетерозиготності в шести локусах. Для розуміння того, як і коли встановлюються механізми, що приводять до належного розподілу хромосом у видів і гібридів, необхідно дослідження різних моделей організмів.

Ключові слова: Экотипы Arabidopsis thaliana, ПФФА, потеря гетерозиготности, SSLP маркеры, хромосомные локусы
екотипи Arabidopsis thaliana, пара-фтор-фенілаланін, втрата гетерозиготності, SSLP-маркери, хромосомні локуси

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 5, C. 17-24

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

E-mail: come2olya gmail.com

Зіміна О.В., Парій М.Ф., Алхімова О.Г. Втрата гетерозиготності окремих локусів в регенерантах Arabidopsis thaliana, культивованих на середовищі з пара-фтор-фенілаланіном, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 5, C. 17-24.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Zimina, M. F. Parii, O. G. Alkhimova Loss of heterozygosity at individual loci in Arabidopsis thaliana regenerants cultured with para-fluorophenylalanine, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 5, pp. 278–284
DOI: 10.3103/S0095452716050157


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23