ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Аномалії анатомічної будови міжтрибного цибрида Brassica napus з хлоропластами Lesquerella fendleri

Нужина Н.В., Нітовська І.О., Голубенко А.В., Моргун Б.В., Кучук М.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Проведены анатомические исследования вегетативных органов цитоплазматического гібрида, который содержит ядро Brassica napus и хлоропласты Lesque-rella fendleri, в сравнении с родительскими формами. В исследованиях использовали растения, которые выращивали in vitro. Установлено, что анатомическое строение цибрида сходно с рапсом. Выявлены аномальные изменения в строении покровной, паренхимной и проводящей тканей листа, черешка, стебля и корня цибрида. Появление анатомических нарушений можно объяснить ядерно-цитоплазматической несовместимостью, которая является причиной низкой адаптивной способности цибрида к условиям in vivo и возникает при экспрессии чужеродных хлоропластных генов отдаленного вида.

Проведено анатомічні дослідження вегетативних органів цитоплазматичного гібрида, який містить ядро Brassica napus та хлоропласти Lesquerella fendleri, у порівнянні з батьківськими формами. В дослідженнях використовували рослини, вирощені in vitro. Встановлено, що анатомічна будова цибрида є подібною до ріпака. Виявлено аномальні зміни в будові покривної, паренхімної та провідної тканин листка, черешка, стебла та кореня цибрида. Виникнення анатомічних порушень можна пояснити ядерно-цитоплазматичною несумісністю двох видів, що є однією з основних причин низької адаптивної здатності цибрида до умов in vivo і проявляється при експресії чужинних хлоропластних генів віддаленого виду.

Ключові слова: анатомия вегетативных органов, Brassica napus, Lesquerella fendleri, цитоплазматический гибрид
анатомія вегетативних органів рослини, цитоплазматичний гібрид, Brassica napus, Lesquerella fendleri, анатомічні порушення

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 5, C. 25-33

  • Інститут біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

E-mail: nuzhynan gmail.com

Нужина Н.В., Нітовська І.О., Голубенко А.В., Моргун Б.В., Кучук М.В. Аномалії анатомічної будови міжтрибного цибрида Brassica napus з хлоропластами Lesquerella fendleri , Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 5, C. 25-33.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. V. Nuzhyna, I. O. Nitovska, A. V. Golubenko, B. V. Morgun, M. V. Kuchuk Anatomical abnormalities of the intertribal cybrid between Brassica napus and Lesquerella fendleri chloroplasts, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 5, pp. 285–292
DOI: 10.3103/S0095452716050078


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23