ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генетична мінливість материнських рослин і зародків насіння популяцій сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) у Криму

Коршиков І.І., Калафат Л.О., Виноградова О.М., Подгорний Д.Ю.

Оригінальна работа 
Проведено порівняльні дослідження генетичної мінливості за 12 алозимними локусами вибірок дерев і зародків їхнього насіння, а також системи схрещування в п’ятьох популяціях сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) в Криму. Встановлено, що у зародків насіння відтворюється алельна різноманітність, яка властива материнським рослинам, проте рівень наявної (НО) гетерозиготності є значно нижчим, відповідно 0,286 і 0,189. Для зародків на відміну від материнських дерев характерна значна розбіжність у фактичному розподілі генотипів від теоретично очікуваного згідно з законом Харді-Вайнберга для більшості аналізованих локусів. Частка перехресного запилення в популяціях при однолокусній (ts) оцінці варіювала від 0,384 до 0,673, при багатолокусній (tm) – 0,639–0,841.

РЕЗЮМЕ. Проведены сравнительные исследования генетической изменчивости по 12 аллозимным локусам выборок деревьев и зародышей семян, а также системы скрещивания в пяти популяциях сосны Коха (Pinus kochiana Klotzsch. ex Koch) в Крыму. Установлено, что у зародышей семян воспроизводится аллельное разнообразие, свойственное материнским растениям, однако уровень наблюдаемой (НО) гетерозиготности значительно ниже, соответственно 0,286 и 0,189. Для зародышей в отличие от деревьев характерно значительное расхождение в фактическом распределении генотипов от теоретически ожидаемого согласно закону Харди-Вайнберга, по большинству анализируемых локусов. Доля перекрестного опыления при однолокусной (ts) оценке варьировала в популяциях от 0,384 до 0,673, при многолокусной (tm) – 0,639–0,841.

Ключові слова: алозимна мінливість рослин і зародків сосни Коха, схрещування, популяції, Крим

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 2, C. 36-43

  • Криворізький ботанічний сад НАН України
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
  • Донецький ботанічний сад НАН України
  • Никитський ботанічний сад НААН – Національний науковий центр, Україна

E-mail: ivivkor gmail.com

Коршиков І.І., Калафат Л.О., Виноградова О.М., Подгорний Д.Ю. Генетична мінливість материнських рослин і зародків насіння популяцій сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) у Криму, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 2, C. 36-43.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. I. Korshykov, L. A. Kalafat, O. M. Vynogradova, D. Y. Podgornyi Genetic variability of maternal plants and embryos of their seeds in the populations of Pinus kochiana Klotzsch ex Koch in Crimea, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 2, pp. 110-115
DOI: 10.3103/S0095452716020079


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.11.23