Цитологія і генетика 2016, том 50, № 2, 36-43
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 2, 110-115, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716020079

Генетична мінливість материнських рослин і зародків насіння популяцій сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) у Криму

Коршиков І.І., Калафат Л.О., Виноградова О.М., Подгорний Д.Ю.

  • Криворізький ботанічний сад НАН України
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
  • Донецький ботанічний сад НАН України
  • Никитський ботанічний сад НААН – Національний науковий центр, Україна

Проведено порівняльні дослідження генетичної мінливості за 12 алозимними локусами вибірок дерев і зародків їхнього насіння, а також системи схрещування в п’ятьох популяціях сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) в Криму. Встановлено, що у зародків насіння відтворюється алельна різноманітність, яка властива материнським рослинам, проте рівень наявної (НО) гетерозиготності є значно нижчим, відповідно 0,286 і 0,189. Для зародків на відміну від материнських дерев характерна значна розбіжність у фактичному розподілі генотипів від теоретично очікуваного згідно з законом Харді-Вайнберга для більшості аналізованих локусів. Частка перехресного запилення в популяціях при однолокусній (ts) оцінці варіювала від 0,384 до 0,673, при багатолокусній (tm) – 0,639–0,841.

РЕЗЮМЕ. Проведены сравнительные исследования генетической изменчивости по 12 аллозимным локусам выборок деревьев и зародышей семян, а также системы скрещивания в пяти популяциях сосны Коха (Pinus kochiana Klotzsch. ex Koch) в Крыму. Установлено, что у зародышей семян воспроизводится аллельное разнообразие, свойственное материнским растениям, однако уровень наблюдаемой (НО) гетерозиготности значительно ниже, соответственно 0,286 и 0,189. Для зародышей в отличие от деревьев характерно значительное расхождение в фактическом распределении генотипов от теоретически ожидаемого согласно закону Харди-Вайнберга, по большинству анализируемых локусов. Доля перекрестного опыления при однолокусной (ts) оценке варьировала в популяциях от 0,384 до 0,673, при многолокусной (tm) – 0,639–0,841.

Ключові слова: алозимна мінливість рослин і зародків сосни Коха, схрещування, популяції, Крим

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 2, 36-43

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 2, 110-115,
doi: 10.3103/S0095452716020079

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література