ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Наследование пигментации эпидермиса у семянок подсолнечника

Горохивец Н.А., Ведмедева Е.В.

Оригінальна работа 
Вивчено успадкування пігментації епідермісу в оплодні сім’янок соняшника. Підтверджено успадкування пігментації трьома алелями – Ew (епідерміс, позбавлений пігментації), Estr (пігментація епідермісу у вигляді смуг), Edg (суцільна пігментація). Встановлено домінування відсутності пігментації епідермісу над смугастістю, смугастості над суцільним епідермісом. Показано, що пігментація епідермісу у вигляді смуг і наявність панцирного шару контролюються двома генами, прояв яких не залежить один від одного. Виявлено жовтувату гіподерму у зразка I2K2218, яка успадковується моногенно домінантно.

Ключові слова: подсолнечник (Helianthus annuus), наследование окраски, околоплодник, пигментация эпидермиса, панцирный слой
соняшник (Helianthus annuus), успадкування забарвлення, оплодень, пігментація епідермісу, панцирний шар
sunflower (Helianthus annuus), inheritance of coloring, pericarp, pigmentation of epidermis, testa layer

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 2, C. 44-49

Институт масличных культур НААН Украины, Запорожье

E-mail: nadya15g yandex.ua

Горохивец Н.А., Ведмедева Е.В. Наследование пигментации эпидермиса у семянок подсолнечника, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 2, C. 44-49.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. A. Gorohivets, E. V. Vedmedeva Inheritance of epidermis pigmentation in sunflower achenes, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 2, pp. 116-120
DOI: 10.3103/S0095452716020031


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 02.10.23