ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Поліморфізм гена IFNL4 як предиктор ефективності лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів з України

Кучеренко А.М., В.М. Пампуха, К.Ю. Романчук, С.Ю. Чернушин, Боброва І.А., Мороз Л.В., Лівшиць Л.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Целью настоящего исследования было изучение ассоциации полиморфизма ss469415590 гена IFNL4 с эффективностью лечения пег-интерфероном/рибавирином в группе пациентов с хроническим гепатитом С. Группа исследования состояла из 92 неродственных пациентов, моноинфицированных вирусом гепатита С генотипа I: группа «случаи» - 29 пациентов с поздним или отсутствующим вирусологическим ответом; группа «контроль» - 63 больных с устойчивым вирусологическим ответом. Материалом исследования была геномная ДНК. Генотипирование проводили с использованием аллель-специфической ПЦР. Статистический анализ осуществляли с помощью пакетов GENEPOP и OpenEpi. Полученные результаты показали, что генотип ss469415590 ΔG/ΔG ассоциирован с плохим вирусологическим ответом (OR = 3,62; ДИ 95%: 1.12-11.67) на терапию пег-интерфероном/рибавирином у больных хроническим гепатитом С из Украины.

Метою даного дослідження було вивчення асоціації поліморфізму ss469415590 гена IFNL4 з ефективністю лікування пег-інтерфероном/рибавірином в групі пацієнтів, хворих на хронічний гепатит С. Група дослідження складалася з 92 неспоріднених пацієнтів, моноінфікованих вірусом гепатиту С генотипу І: група «випадки» - 29 пацієнтів з пізньою або відсутньою вірусологічною відповіддю; група «кон-троль» - 63 хворих із стійкою вірусологічною відповіддю. Матеріалом дослідження була геномна ДНК. Генотипування проводили з використанням алель-специфічної ПЛР. Статистичний аналіз здійснювали з використанням статистичних пакетів GENEPOP і OpenEpi. Отримані результати показали, що генотип ss469415590ΔG/ΔG асоційований з поганою вірусологічною відповіддю (OR = 3,62; ДІ 95%: 1.12-11.67) на терапію пег-інтерфероном/рибавірином у хворих на хронічний гепатит С з України.

Ключові слова: IFNL4, фармакогенетический маркер, гепатит C, эффективность лечения
IFNL4, фармакогенетичний маркер, гепатит C, ефективність лікування

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 5, C. 79-84

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • Український лікувально-діагностичний центр, Київ

E-mail: kucherenko.a.m gmail.com

Кучеренко А.М., В.М. Пампуха, К.Ю. Романчук, С.Ю. Чернушин, Боброва І.А., Мороз Л.В., Лівшиць Л.А. Поліморфізм гена IFNL4 як предиктор ефективності лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів з України, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 5, C. 79-84.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Kucherenko, V. M. Pampukha, K. Yu. Romanchuk, S. Yu. Chernushyn, I. A. Bobrova, L. V. Moroz, L. A. Livshits IFNL4 polymorphism as a predictor of chronic hepatitis C treatment efficiency in Ukrainian patients, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 5, pp. 330–333
DOI: 10.3103/S0095452716050066


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.02.23