Цитологія і генетика 2016, том 50, № 4, 79-89
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 4, 257–266, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716040022

Баланс ДНК у хромосомах стовбурових клітин людини лінії 4BL

Акопян Г.Р., Кушнірук В.О., Микитенко Д.О., Гулеюк Н.Л., Кременська Ю., Лукаш Л.Л.

  • Інститут спадкової патології НАМН України, Львів
  • Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
  • Клініка репродуктивної медицини «Надія», Київ
  • Університет Жешовский, Польша

У попередніх цитогенетичних дослідженнях нової клітинної лінії людини 4BL на час досягнення 205-го пасажу охарактеризовано плоїдність хромосомного набору і деякі регулярні структурні перебудови. З метою вивчення природи регулярної моносомії окремих гомологічних пар застосовано методи array CGH і FISH. Структурні перебудови виявлено в усіх хромосомних парах, які відзначились моносомією за даними класичного цитогенетичного аналізу. Найбільшими виявились зміни у хромосомах 2, 4, 10, 13 і 17. Вірогідною причиною моносомії хромосомних пар 4, 10, 13 і 17 є масивна втрата генетичного матеріалу. Моносомія другої пари хромосом зумовлена суттєвою трансформацією одного з гомологів по типу множинних дуплікацій та утворення деривату der(2)t(2;?)(q21;?). Завдяки застосуванню arry CGH вдалося конкретизувати ділянки структурних перебудов у хромосомах 2, 4, 10, 13 і 17, що дозволяє провести більш точну ідентифікацію за допомогою багатоколірної FISH. Отримані результати підтверджують гіпотезу щодо скоординованого виникнення делецій і дуплікацій та їх стабілізуючого впливу на трансформовані хромосоми.

РЕЗЮМЕ. В предыдущих цитогенетических исследованиях новой клеточной линии человека 4BL на 205-м пассаже охарактеризованы плоидность хромосомного набора и регулярные структурные перестройки. С целью изучения регулярной моносомии отдельных хромосом использовали методы array CGH и FISH. Структурные перестройки обнаружены во всех хромосомных парах, которые характеризовались моносомией по результатам классического цитогенетического анализа. Вероятной причиной моносомии хромосомных пар 4, 10, 13 и 17 является значительная потеря генетического материала. Моносомия второй пары хромосом обусловлена существенной трансформацией одного из гомологов по типу множественных дупликаций с образованием деривата der(2)t(2;?)(q21;?). С использованием arrу CGH удалось конкретизировать участки структурных перестроек в хромосомах 2, 4, 10, 13 и 17, что позволило провести их уточняющую идентификацию с помощью многоцветной FISH. Полученные результаты подтверждают гипотезу о координированном возникновении делеций и дупликаций и их стабилизирующем влиянии на трансформированные хромосомы.

Ключові слова: стволовая клеточная линия in vitro, структурные аберрации хромосом, баланс ДНК, FISH, array CGH
лінія стовбурових клітин in vitro, структурні аберації хромосом, баланс ДНК, FISH, array CGH

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 4, 79-89

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 4, 257–266,
doi: 10.3103/S0095452716040022

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література