ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Морфогенез in vitro у ліній кукурудзи гетерозисної групи Ланкастер

Деркач К.В., Абраімова О.Є., Сатарова Т.М.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Изучены генотипические особенности морфогенеза и регенерации in vitro у пяти линий кукурузы селекционно перспективной гетерозисной группы Ланкастер по сравнению с представителями других гетерозисных групп – PLS61, A188 и Chi31. Выявлено, что соотношение таких типов морфогенеза, как органогенез и эмбриоидогенез, в каллусной ткани определяется генотипом експланта и концентрацией сахарозы в среде для каллусогенеза. Частота эмбриоидогенеза как более эффективного с точки зрения дальнейшей регенерации типа морфогенеза для линий гетерозисной группы Ланкастер в среднем составила 40,0 ± 12,8 %, тогда как для других гетерозисных групп – лишь 14,0 ± 4,0 %. У линий гетерозисной группы Ланкастер сахароза в концентрации 30 г/л в среде для каллусогенеза обеспечивала в дальнейшем регенерацию путем эмбриоидогенеза на уровне 26,5 ± 15,4 %, а в концентрации 60 г/л – 57,7 ± 19,8 %. У линий – представителей других гетерозисных групп содержание сахарозы в среде для каллусогенеза не влияло на дальнейшую регенерацию. Уровень эмбриоидогенеза на фоне 30 и 60 г/л сахарозы составил 11,0 ± 7,0 и 15,0 ± 4,8 % соответственно.

Вивчено генотипові особливості морфогенезу і регенерації in vitro у п’яти ліній кукурудзи селекційно перспективно ї гетерозисної групи Ланкастер порівняноз представниками інших гетерозисних груп – PLS61, A188 та Chi31. Встановлено, що співвідношення таких типів морфогенезу, як органогенез та ембріоїдогенез, в калусній тканині визначається генотипом експланту та концентрацією сахарози в середовищі для калусогенезу. Частота ембріоїдогенезу як більш ефективного з точки зору подальшої регенерації типу морфогенезу для ліній гетерозисної групи Ланкастер в середньому склала 40,0 ± 12,8 %, тоді як для інших гетерозисних груп – лише 14,0 ± 4,0 %. У ліній гетерозисної групи Ланкастер сахароза в концентрації 30 г/л у середовищі для калусогенезу забезпечувала у подальшому регенерацію шляхом ембріоїдогенезу на рівні 26,5 ± 15,4 %, а в концентрації 60 г/л – 57,7 ± 19,8 %. У ліній – представників інших гетерозисних груп вміст сахарози в середовищі для калусогенезу не впливав на подальший регенераційний прояв, рівень ембріоїдогенезу на фоні 30 та 60 г/л сахарози склав 11,0 ± 7,0 та 15,0 ± 4,8 % відповідно.

Ключові слова: кукурудза, культура in vitro, морфогенез, органогенез, ембріоїдогенез

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, C. 69-75

Інститут зернових культур НААН України, Дніпро

E-mail: katerina-d-d yandex.ua

Деркач К.В., Абраімова О.Є., Сатарова Т.М. Морфогенез in vitro у ліній кукурудзи гетерозисної групи Ланкастер, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 1, C. 69-75.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova Morphogenesis in vitro in maize inbred lines from the Lancaster heterotic group, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 1, pp. 48–53
DOI: 10.3103/S0095452717010030


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23