ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Formaldehyde induces DNA strand breaks on spermatozoa and lymphocytes of Wistar rats

JIMÉNEZ-VILLARREAL J., BETANCOURT-MARTÍNEZ N.D., CARRANZA-ROSALES P., EZEQUIEL VIVEROS VALDEZ, GUZMÁN-DELGADO N.E., LÓPEZ-MÁRQUEZ F.C., MORÁN-MARTÍNEZ J.

 
РЕЗЮМЕ. Формальдегід (ФА) взаємодіє з біологічними молекулами, такими як ДНК, та індукує ДНК-білкові зшивки, оксидативний стрес, активні форми кисню, метилування, пошкодження хромосом, фрагментацію та адукцію ДНК, які вважаються найбільш важливими генотоксичними ефектами, що виникають в результаті обробки ФА. Метою цієї роботи було оцінити ступінь фрагментації ДНК в лімфоцитах та сперматозоїдах щурів лінії Wistar, які були оброблені ФА в різних дозах. Відносна частота фрагментації ДНК в лімфоцитах та сперматозоїдах в різних варіантах досліду статистично відрізнялась від контролю (p < 0.05). Патологічні зміни спостерігались в насіннєвих канальцях, особливо у щурів, яких піддавали дії FA в концентрації 30 мг/кг. Ця робота надає додаткові докази на користь того, що ФА індукує розриви ланцюгів ДНК в обох типах клітин і проявляє генотоксичний ефект у щурів Wistar.

РЕЗЮМЕ. Формальдегид (ФА) взаимодействует с биологическими молекулами, такими как ДНК, и вызывает ДНК-белковые сшивки, оксидативный стресс, активные формы кислорода, метилирование, повреждения хромосом, фрагментацию и аддукцию ДНК, которые считаются наиболее важными генотоксическими эффектами, возникающими в результате обработки ФА. Цель этой работы – оценить степень фрагментации ДНК в лимфоцитах и сперматозоидах крыс линии Wistar, которые были обработаны ФА в различных дозах. Относительная частота фрагментации ДНК в лимфоцитах и сперматозоидах в различных вариантах опыта статистически отличались от контроля (p <0.05). Патологические изменения наблюдались в семенных канальцах, особенно у крыс, которых подвергали воздействию FA в концентрации 30 мг/кг. Эта работа дает дополнительные доказательства в пользу того, что ФА индуцирует разрывы цепей ДНК в обоих типах клеток и проявляет генотоксический эффект у крыс Wistar.

Ключові слова: formaldehyde, fragmentation, spermatozoa, lymphocytes, rats

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, C. 78-80

  • Department of Cellular Biology and Ultrastructure, Center for Biomedical Research, Faculty of Medicine, Autonomous University of Coahuila (UAC), Torreon, Coahuila, Mexico
  • Department of Cellular and Molecular Biology, Northeast Center for Biomedical Research, Mexican Institute for Social Security, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
  • Chemistry Department, School of Biological Sciences, Autonomous University of Nuevo Leon (UANL), San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, Mexico
  • Research Division, High Specialty Medical Unity No. 34, Mexican Institute for Social Security, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
  • Molecular Immunology Department, Center for Biomedical Research, Faculty of Medicine, Autonomous University of Coahuila (UAC), Torreon, Coahuila, Mexico

E-mail: javmoran yahoo.com

JIMÉNEZ-VILLARREAL J., BETANCOURT-MARTÍNEZ N.D., CARRANZA-ROSALES P., EZEQUIEL VIVEROS VALDEZ, GUZMÁN-DELGADO N.E., LÓPEZ-MÁRQUEZ F.C., MORÁN-MARTÍNEZ J. Formaldehyde induces DNA strand breaks on spermatozoa and lymphocytes of Wistar rats, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 1, C. 78-80.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
J. Jiménez-Villarreal, N. D. Betancourt-Martínez, P. Carranza-Rosales, E. Viveros-Valdez, N. E. Guzmán-Delgado, F. C. López-Márquez, Javier Morán Martíneza Formaldehyde induces DNA strand breaks on spermatozoa and lymphocytes of Wistar rats, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 1, pp. 65–73
DOI: 10.3103/S0095452717010078


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23