ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генотипування зразків гексаплоїдної пшениці з роду Triticum ssp. за допомогою ISSR-маркерів

Кирієнко А.В., Рожков Р.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. На сегодняшний день актуальной выглядит проблема генетического улучшения мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) и других гексаплоидных видов пшеницы (T. spelta, T. spherococcum, T. petropavlovskyi и T. compactum). Это можно осуществить путем переноса генов интереса (устойчивости к биотическим и абиотическим факторам). Для этого не лишним будет, в первую очередь, установить филогенетические связи для исследуемых генотипов. Для решения этой задачи можно использовать мультилокусную систему на основе маркеров ISSR. Маркерная система является высокополиморфной и удобной для анализа. В статье приведены результаты сравнения по маркерам ISSR для 20 различных генотипов гексаплоидной пшеницы. Кроме того, определен уровень полиморфизма и построена дендрограмма, что отражает филогенетические связи между исследуемыми генотипами. Показано, что виды, которые согласно систематики находятся рядом, после ISSR-маркерного анализа оказались более отдаленными, и наоборот, виды, которые сис-тематически были более отдаленными показали высокий уровень родства.

У статті представлено результати ISSR-маркерного аналізу для 20 гексаплоїдних зразків пшениці, серед яких є представники видів Triticum aestivum L., T. spelta, T. sphаerococcum v. echinatum, T. petropavlovskyi v. petropavlovskyi та T. compactum v. griseoicterinum. Наведено дані щодо рівня поліморфізму та побудовано дендрограму, яка відображає філогенетичні зв’язки для досліджуваних генотипів. Новизною роботи є встановлення філогенетичних зв’язків при використанні маркерів ISSR для зразків спельти та порівняння отриманих даних із іншими генотипами гексаплоїдної пшениці. Встановлено, що зразки пшениці, котрі згідно систематики належать до різних категорій, на молекулярному рівні можуть бути значно ближчі між собою, ніж ті, що знаходяться поруч. Зокрема, серед проаналізованих зразків, це стосується зразку м’якої ярої пшениці «Елегія миронівська», спельти, T. sphаerococcum v. echinatum, T. petropavlovskyi v. petropavlovskyi та T. compactum v. griseoicterinum.

Ключові слова: Triticum aestivum L., м’яка пшениця, T. spelta, спельта, маркери ISSR, філогенетичне дерево, дендрограма, ампліфікація, праймери

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 4, C. 45-53

  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
  • Всеукраїнський науковий інститут селекції, Київ

E-mail: anastasija.kirienko gmail.com

Кирієнко А.В., Рожков Р.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Генотипування зразків гексаплоїдної пшениці з роду Triticum ssp. за допомогою ISSR-маркерів, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 4, C. 45-53.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. V. Kyrienko, R. V. Rozhkov, M. F. PariiY, u. V. Symonenko Genotyping of Triticum ssp. Hexaploid Species Samples with ISSR-Markers, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 4, pp. 276–282
DOI: 10.3103/S0095452718040047


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23