ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Assessment of nanotoxicity (cadmium sulphide and copper oxide) using cytogenetical parameters in Coriandrum sativum L. (Apiaceae)

Pramanik A., Datta A.K., Das D., Kumbhakar D.V., Ghosh B., Mandal A., Gupta S., Saha A., Sengupta S.

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Представлено результати дослідження цитогенетичних наслідків (за використання наступних показників – проростання насіння, довжина проростків, мітотичний індекс, мітотичні і мейотичні аномалії та стерильність пилкового зерна) під дією наночастинок (НЧ) сульфіду кадмію (CdS) та оксиду міді (CuO) в Coriandrum sativum L. (сімейство: селерові, торгові приправи). В якості позитивного контролю використовували етилметансульфонат (ЕМС), традиційний мутаген. Згідно з результатами, і CdS-, і CuO-наночастинки можуть викликати пригнічення росту та спричиняти цитологічні аберації як в мітотичних, так і в мейотичних клітинах досліджуваних рослин. ЕМС діє подібно до НЧ. Дослідження продемонструвало, що укорінені види рослин можна ефективно використовувати в якості моделі для оцінки нанотоксичності з врахуванням цитогенетичних параметрів.

РЕЗЮМЕ. Представлены результаты исследования цитогенетических последствий (за использование следующих показателей – прорастание семян, длина проростков, митотический индекс митотические и мейотические аномалии и стерильность пыльцевого зерна) под действием наночастиц (НЧ) сульфида кадмия (CdS) и оксида меди (CuO) в Coriandrum sativum L. (семейство: сельдерейные, торговые приправы). В качестве позитивного контроля использовали етилметансульфонат (ЕМС), традиционный мутаген. Согласно результатам, и CdS-, и CuO-наночастицы могут вызывать притеснение роста и вызывать цитологические аберрации как в митотических, так и в мейотических клетках исследуемых растений. ЕМС действует подобно НЧ. Исследование продемонстрировало, что укоренившиеся виды растений можно эффективно использовать в качестве модели для оценки нанотоксичности с учетом цитогенетических параметров.

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 4, C. 76-78

  • Department of Botany, Cytogenetics, Genetics and Plant Breeding Section, University of Kalyani, West Bengal, India
  • Department of Botany, A. B. N. Seal College, West Bengal, India
  • Department of Botany, Pteridology and Palaeobotany Section, University of Kalyani, West Bengal, India
  • Department of Botany, Narasinha Dutt College, West Bengal, India
  • Department of Botany, A.P. C. Roy Govt. College, West Bengal, India

E-mail: dattaanimesh gmail.com

Pramanik A., Datta A.K., Das D., Kumbhakar D.V., Ghosh B., Mandal A., Gupta S., Saha A., Sengupta S. Assessment of nanotoxicity (cadmium sulphide and copper oxide) using cytogenetical parameters in Coriandrum sativum L. (Apiaceae), Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 4, C. 76-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. Pramanik, A. K. Datta, D. Das, D. V. Kumbhakar, B. Ghosh, A. Mandal, S. Gupta, A. Saha, S. Sengupta Assessment of Nanotoxicity (Cadmium Sulphide and Copper Oxide) Using Cytogenetical Parameters in Coriandrum sativum L. (Apiaceae), Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 4, pp. 299–308
DOI: 10.3103/S0095452718040084


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23