ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Застосування системи оцінки зигот у прогнозуванні морфологіїі плоїдності ранніх ембріонів людини

Ільїн І.Є., Нікітін О.Д., Гонтар Ю.В., Будерацька Н.О., Верлінський О.Ю.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

РЕЗЮМЕ. Эффективность искусственного оплодотворения и переноса эмбрионов в организм человека является низким, около 50 % эмбрионовдостигают своего потенциального развития. Поэтому возникла проблема раннего исследования и отбора морфологически и хромосомно качественных эмбрионов на стадии бластоцисты. Через 16–18 ч после микроманипуляций ICSI оценивали качество оплодотворения по наличию пронуклеусов за Z-оценкой. При этом исследовались размер и размещение пронуклеусов относительно центра клетки, количества ядрышек и их распределение. Лучшее развитие и, соответственно, наибольший потенциал для имплантации имели эмбрионы, которые развивались из зигот категории Z1; зиготы Z2 и Z3 также формировали бластоцисты на 5 сутки качества АА. Ни одна из оплодотворенных яйцеклеток, сформированныхиззиготы категории Z4, не дала развития жизнеспособного эмбриона. Установленоотличие в способности формировать бастоцисты морфологическогокачества АА категориями зигот Z1, Z2, Z3 от категории Z4, а также между категориями Z1 и Z3. Выявлено, что наибольшее количество эмбрионов с нормальным количеством исследованных хромосом образовалось из зигот категории Z1 и Z2, также было обнаружено значительное различие по количеству эмбрионов, в которых не были выявлены анеуплоидии, сформированных из зигот категорий Z1, Z2, Z3, от зиготытипа Z4.

Ефективність запліднення in vitro і перенесення ембріонів в організм людини є низькою, так як близько 50 % ембріонів, що пересаджують у порожнину матки, досягають свого подальшого розвитку. Тому постала проблема раннього встановлення потенціалу майбутнього ембріону, що передує відбору морфологічно та хромосомно якісних бластоцист. Через 16–18 год після мікроманіпуляцій ICSI оцінювали якість запліднення по наявності пронуклеусів за Z-оцінюванням. При цьому досліджувався розмір і розміщення пронуклеусів відносно центру клітини, кількості ядерець і їх розподілу. Найкращий розвиток і, відповідно, найбільший потенціал для імплантації мали ембріони, що розвивались з зиготи категорії Z1, зиготи Z2 та Z3 також формували бластоцисти якості АА на 5 добу. Жодна із запліднених яйцеклітин, що сформували зиготу категорії Z4, не дали розвитку життєздатного ембріона. Встановлено відмінність у здатності формувати бластоцисти морфологічної якості АА категоріями зигот Z1, Z2, Z3 від категорії Z4, а також між категоріями Z1 таZ3. Виявлено, що найбільша кількість ембріонів, в яких кількість досліджуваних хромосом відповідала нормі, утворилась із зигот категорії Z1 та Z2, також було виявлено значну відмінність за кількістю ембріонів, в яких не було виявлено анеуплоїдії, сформованих із зигот категорій Z1, Z2, Z3, від зигот типу Z4.

Ключові слова: зигота, качество эмбрионов, бластоцисты,вспомогательные репродуктивные технологии
зигота, якість ембріонів, бластоцисти, допоміжні репродуктивні технології

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 3, C. 58-64

  • ТОВ «Медичний центр ІГР», пр. Перемоги, 121Б, оф.228, м. Київ, 03115, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

E-mail: igor_iljin hotmail.com, nikitin bigmir.net, genetics­j yandex.ru, nataly_igr ukr.net, igrclinic gmail.com

Ільїн І.Є., Нікітін О.Д., Гонтар Ю.В., Будерацька Н.О., Верлінський О.Ю. Застосування системи оцінки зигот у прогнозуванні морфологіїі плоїдності ранніх ембріонів людини, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 3, C. 58-64.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. E. Ilyin, O. D. Nikitin, J. V. Gontar, N. O. Buderatska, O. Yu. Verlinsky Application of the Pronuclear Scoring System for Predicting the Morphology and Ploidy of Early Human Embryos, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 3, pp. 227–232
DOI: 10.3103/S0095452719030071


Посилання

1. Jones, G.M. and Trounson, A.O., Blastocyst stage transfer: pitfalls and benefits, Hum. Reprod., 1999, vol. 14, no. 6, pp. 1405–1408. PMID 10357946.

2. Wade J.J., MacLachlan V., and Kovacs G. The success rate of IVF has significantly improved over the last decade, Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol., 2015, vol. 55, no. 5, pp. 473–476. https://doi.org/10.1111/ajo.12356

3. Lan, K.C., Hua, F.J., Lin, Y.C., Kung, F.T., Hsieh, C.H., Huang, H.W., Tan, P.H., and Chang, S.Y., The predictive value of using a combined Z-score and day 3 embryo morphology score in the assessment of embryo survival on day 5, Hum. Reprod., 2003, vol. 18, no. 6, pp. 1299–1306. https://doi.org/10.1093/humrep/deg239

4. Zamora, R.B., Sanchez, R.V., Perez, J.G., Diaz, R.R., Quintana, D.B., and Bethencourt, J.C., Human zygote morphological indicators of higher rate of arrest at the first cleavage stage, Zygote, 2011, vol. 19, no. 4, pp. 339–344. https://doi.org/10.1017/S0967199410000407

5. Aydin, S., Cinar, O., Demir, B., Korkmaz, C., Ozdegirmenci, O., Dilbaz, S., and Goktolga, U., Is pronuclear scoring a really good predictor for ICSI cycles? Gynecol. Endocrinol., 2011, vol. 27, no. 10, pp. 742–747. https://doi.org/10.3109/09513590.2010.509829

6. Papale, L., Fiorentino, A., Montag, M., and Tomasi, G., The zygote, Hum. Reprod., 2012, vol. 27, no. 1, pp. i22–i49. https://doi.org/10.1093/humrep/des205

7. Scott, L. and Smith, S., The successful use of pronuclear embryo transfers the day after oocyte retrieval, Hum. Reprod., 1998, vol. 13, no. 1, pp. 1003–1013.

8. Scott, L., The biological basis of non-invasive strategies for selection of human oocytes and embryos, Hum. Reprod. Upd., 2003, vol. 9, no. 3, pp. 237–249. https://doi.org/10.1093/humupd/dmg023

9. Azzarello, A., Hoest, T., and Mikkelsen, A.L., The impact of pronuclei morphology and dynamicity on live birth outcome after time-lapse culture, Hum. Reprod., 2012, vol. 27, no. 9, pp. 2649–2657. https://doi.org/10.1093/humrep/des210

10. Braga, D.P., Setti, A.S., Figueira, R., Iaconelli, A., Jr., and Borges, E., The combination of pronuclear and blastocyst morphology: a strong prognostic tool for implantation potential, J. Assist. Reprod. Genet., 2013, vol. 30, no. 10, pp. 1327–1332. https://doi.org/10.1007/s10815-013-0073-3

11. Nicoli, A., Palomba, S., Capodanno, F., Fini, M., Falbo, A., and La Sala, G.B., Pronuclear morphology evaluation for fresh in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles: a systematic review, J. Ovarian Res., 2013, vol. 6, no. 1, p. 64. https://doi.org/10.1186/1757-2215-6-64

12. Palermo, G.D., Cohen, J., Alikani, M., Adler, A., and Rosenwaks, Z., Development and implementation of intracytoplasmic sperm injection (ICSI), Reprod. Fertil. Dev., 1995, vol. 7, no. 2, pp. 211–217. PMID 7480839.

13. Palermo, G.D., Cohen, J., Alikani, M., Adler, A., and Rosenwaks, Z., Intracytoplasmic sperm injection: a novel treatment for all forms of male factor infertility, Fertil. Steril., 1995, vol. 63, pp. 1231–1240. PMID 7750593.

14. Palermo, G.D., Colombero, L.T., Schattman, G.L., Davis, O.K., and Rosenwaks, Z., Evolution of pregnancies and initial follow-up of newborns delivered after intracytoplasmic sperm injection, JAMA, 1996, vol. 276, no. 23, pp. 1893–1897. PMID 8968015.

15. Palermo, G.D., Cohen, J., and Rosenwaks, Z., Intracytoplasmic sperm injection: a powerful tool to overcome fertilization failure, Fertil. Steril., 1996, vol. 65, pp. 899–908. PMID 8612845.

16. Veeck, L.L., The Morphological Assessment of Human Oocytes and Early Concepts, Boca Raton, FL: CRC Press, 1990, pp. 353–369.

17. Gardner, D.K., Lane, M., Stevens, J., Schlenker, T., and Schoolcraft, W.B., Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: towards a single blastocyst transfer, Fertil. Steril., 2000, vol. 73. PMID 10856474.

18. Atramentova, L.O. and Utevskaya, A.M., Statistical Methods in Biology, Kh.: KhNU, 2007.

19. Yanez, L.Z., Han, J., Behr, B.B., Reijo, PeraR.A., and Camarillo, D.B., Human oocyte developmental potential is predicted by mechanical properties within hours after fertilization, Nat. Com., 2016, vol. 7, no. 10809. https://doi.org/10.1038/ncomms10809

20. Gianaroli, L., Magli, M.C., Ferraretti, A.P., Lappi, M., Borghi, E., and Ermini, B., Oocyte euploidy, pronuclear zygote morphology and embryo chromosomal complement, Hum. Reprod., 2007, vol. 22, no. 1, pp. 241–249.

21. Grow, D., Kawwass, J.F., Kulkarni, A.D., Durant, T., Jamieson, D.J., and Macaluso, M., GnRH agonist and GnRH antagonist protocols: comparison of outcomes among good-prognosis patients using national surveillance data, Hum. Reprod., 2014, vol. 29, no. 3, pp. 299–304. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.05.007

Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.10.21