Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, 13-21
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Морфофункціональні особливості клітин-попередників гемопоетичного кісткового мозку у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при тривалому культивуванні у гелевих дифузійних камерах in vivo

Білько Д.І., Чайковський Ю.Б.

  1. Національний університет «Києво­Могилянська академія», Київ, Україна
  2. Національний науковий центр радіаційної медицини, Київ, Україн
  3. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна

Пошуки шляхів успішного довготривалого культивування гемопоетичних стовбурових клітин, їх експансії, аналізу кінетики росту клітин впродовж тривалого часу та досліджень клітинних взаємодій в нормі і при злоякісному процесі залишаються найважливішими питаннями сьогодення. Вирішення цих проблем є одним з найважливіших завдань клітинної біології, біотехнології та регенеративної медицини. Аналіз особливос-тей проліферації і диференціювання кісткового мозку пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією та у нормі в довготривалій культурі оригінальних гелевих дифузійних камер, імплантованих у черевну порожнину лабораторних тварин. Суспензійна культура в камерах оригінального дизайну in vivo, метод визначення гемопоетичних клітин-попередників у напіврідкому агарі in vitro, цитологічні, статистичні методи. Результати культивування показали, що клітини кісткового мозку пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, у яких виявлена Ph-хромосома, в культурі демонстрували до 30-го дня значний проліферативний потенціал, що вдвічі перевищував показники у нормі. Далі колонієутворююча активність стрімко знижувалася на відміну від нормального кісткового мозку, де активний гемопоез зберігався впродовж 1,5 місяця. Особливості у диференціюванні клітин у клонах проявлялися у перевазі еритроїдних клітин-попередників при хронічній мієлоїдній лейкемії, тоді як у нормі переважали гранулоцито-макрофагальні попередники. Отже, запропонована культуральна система довготривалої підтримки гемопоезу забезпечує підхід до вивчення кровотворення людини у нормі та відкриває перспективи для подальшого дослідження природи трансформованої популяції клітин при злоякісних захворюваннях кровотворної системи.

Ключові слова: гемопоетичні стовбурові клітини, хронічна мієлоїдна лейкемія, довготривала культура у гелевих дифузійних камерах in vivo, оцінка гемопоетичних клітин-попередників у напіврідкому агарі in vіtro, цитологічні, статистичні методи дослідження

Цитологія і генетика
2022, том 56, № 1, 13-21

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література