ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Виявлення та кількісне визначення мікотоксиногенних грибів з використанням методу ПЛР

Буслик Т.В., Росаловський В.П., Салига Ю.Т.

Оригінальна работа 
Одним з основних чинників зниження якості сільськогосподарської продукції є забруднення плісневими грибами, які здатні продукувати мікотоксини, що несе загрозу здоров’ю як тварин так і людини. У сучасних умовах підвищеної уваги до безпеки кормів питання своєчасного виявлення їх контамінації мікотоксинами та мікотоксинпродукуючими грибами є особливо актуальними. В огляді охарактеризовано сучасний стан проблеми забруднення мікотоксинами та мікотоксиногенними грибами сільськогосподарської продукції в Україні та світі. Описано шляхи впливу на здоров’я тварин найпоширеніших мікотоксинів, а саме – афлатоксинів, фумонізинів, охратоксинів, трихотеценів та зеараленону. Проаналізовано можливості і перспективи застосування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для якісного та кількісного виявлення мікотоксинпродукуючих грибів та для можливості прогнозування утворення мікотоксинів окремими штамами. Оцінено цільові регіони геному грибів, які можуть бути потенційними маркерами для їх видової ідентифікації та визначення хемотипу грибів. Основну увагу приділено методу ПЛР з електрофоретичною детекцією продуктів ампліфікації та ПЛР з детекцією у режимі реального часу (Real-Time ПЛР) з використанням технологій на основі інтеркалюючого барвника SYBR Green та флуоресцетних олігонуклеотидних зондів TaqMan. Розглянуто ряд ПЛР-тест систем для виявлення мікотоксиногенних цвілевих грибів, з використанням наборів праймерів, які спрямовані на структурні та регуляторні гени, що беруть участь у біосинтезі афлатоксинів (omt-1, nor1, ver1), фумонізинів (fum1, fum13), трихоценів (tri1, tri3, tri5, tri6, tri12, tri13), зеараленону (PKS4, PKS13, ZEB1, ZEB2) та охратоксину (pks, ОТАnps). Враховуючи розвиток сучасних молекулярно-генетичних методів обговорено можливості використання молекулярних методів, які включають аналіз ДНК-цільових областей для диференціації видів Fusarium, Aspergillus, Penicillium.

Ключові слова: мікотоксини, контамінація, гени, ПЛР

Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, C. 22-38

  • Інститут біології тварин НААН, вул. В. Стуса, 38, Львів, 79034, Україна

E-mail: yursalyha yahoo.com

Буслик Т.В., Росаловський В.П., Салига Ю.Т. Виявлення та кількісне визначення мікотоксиногенних грибів з використанням методу ПЛР, Цитологія і генетика., 2022, том 56, № 1, C. 22-38.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23