ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Humic acid has protective effect on gastric ulcer by alleviating inflammation in rats

Şehitoğlu M.H., Öztopuz Ö., Karaboğa İ., Ovali M.A., Uzun M.

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Лікування виразки шлунку вимагає нових препаратів, що мають менше побічних дій, належну ефективність та не взаємодіють з іншими лікарсь­кими препаратами. У цьому дослідженні ми вивчали потенційний захисний вплив гумінової кислоти при експериментальній виразці шлунку. Білі самці щурів лінії Wistar (n = 48) були рандомізовано поділені на вісім груп наступним чином: контроль (без будь­якого введення), гумінова кислота (50 мг/кг), група етанолу (1 мл/щур) та група індометацину (25 мг/кг). У групах, що отримували лікування, було застосовано і модель виразки шлунку, і гумінову кислоту (50 мг/кг). Крім того, фамотидин, противиразковий препарат, використовували в якості позитивного контролю. Всі препарати вводили за допомогою шлункового зонду. Рівні ADAM10 і ADAMTS12 в слизовій шлунку визначали методом ELISA. Для гістопатологічних досліджень використовували зафарбовування гематоксиліном­еозином (H&E) та іммуногістохімічне зафарбовування з використанням індуцибельної NO­синтази та ядерного антигена клітинної проліферації (PCNA). Апоптоз був продемонстрований за допомогою методу TUNEL. Крім того, рівні запальних цитокінів (TNF­α, IL­6, IL­10) і гену каспази­3 були визначені за використання кількісної ПЛР у реальному часі. Рівні ADAM10 і ADAMTS12 були значно вищими у групах, що отримували лікування, порівняно з групами з виразкою (p < 0,05). В експериментальних групах спостерігали ерозію слизової, кровотечу, інфільтрацію лейкоцитів і набряк. Було виявлено, що лікування за допомогою гумінової кислоти і фамотидину пригнічувало активність індуцибельної NO­синтази, знижуючи прозапальну активність і попереджаючи пошкодження слизової шлунку, одночасно зменшуючи кількість апоптичних клітин. Рівні IL­6, IL­10, TNF­α і каспази-3 були значно знижені у групах, що отримували лікування, порівняно з пошкодженою слизовою шлунку. Отже, гумінову кислоту можна вважати потенційним захисним агентом, який має протизапальну дію при виразці шлунку.

Ключові слова: пошкодження слизової шлунку, гу­мінова кислота, ADAM10, ADAMTS12, запалення, фамотидин

Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, C. 79-82

  1. Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100, Çanakkale, Turkey
  2. Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100, Çanakkale, Turkey
  3. Department of Emergency and Disaster Management, School of Health, Edirne Namık Kemal University, 59030, Tekirdağ, Turkey
  4. Department of Physiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100, Çanakkale, Turkey

E-mail: hill_al hotmail.com, hilals comu.edu.tr

Şehitoğlu M.H., Öztopuz Ö., Karaboğa İ., Ovali M.A., Uzun M. Humic acid has protective effect on gastric ulcer by alleviating inflammation in rats, Цитологія і генетика., 2022, том 56, № 1, C. 79-82.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23