ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярно-генетичний аналіз регіонів мітохондріону, асоційованих з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, у кукурудзи

Сліщук Г.І., Кожухова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Досліджено молекулярно-генетичний поліморфізм 86 ліній кукурудзи світової та української селекції з S-, С- та Т-типами цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) та нормальним мітохондріоном дикого типу за допомогою ПЛР-аналізу регіонів мітохондріону. Система молекулярних маркерів дозволила детектувати та ідентифікувати певний тип ЦЧС у ліній кукурудзи, а також диференціювати лінії з певним типом ЦЧС як від ліній з іншим типом ЦЧС, так і від ліній з нормальною цитоплазмою дикого типу.

РЕЗЮМЕ. Исследован молекулярно-генетический полиморфизм 86 линий кукурузы мировой и украинской селекции с S-, С- и Т-типами цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) и нормальным митохондрионом дикого типа с помощью ПЦР-анализа регионов митохондриона. Система молекулярных маркеров позволила детектировать и идентифицировать определенный тип ЦМС у линий кукурузы, а также дифференцировать линии с определенным типом ЦМС как от линий с другим типом ЦМС, так и от линий с нормальной цитоплазмой дикого типа.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, C. 15-19

Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса

E-mail: natavolk rambler.ru, genome2006 mail.ru

Сліщук Г.І., Кожухова Н.Е., Сиволап Ю.М. Молекулярно-генетичний аналіз регіонів мітохондріону, асоційованих з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, у кукурудзи, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 3, C. 15-19.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
G. I. Slischuk, N. E. Kozhukhova, Yu. M. Sivolap Molecular genetic analysis of maize mitochondrial regions associated with CMS, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 3, pp. 143-147
DOI: 10.3103/S009545271103011X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23