Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, 15-19
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 3, 143-147, doi: https://www.doi.org/10.3103/S009545271103011X

Молекулярно-генетичний аналіз регіонів мітохондріону, асоційованих з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, у кукурудзи

Сліщук Г.І., Кожухова Н.Е., Сиволап Ю.М.

Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса

Досліджено молекулярно-генетичний поліморфізм 86 ліній кукурудзи світової та української селекції з S-, С- та Т-типами цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) та нормальним мітохондріоном дикого типу за допомогою ПЛР-аналізу регіонів мітохондріону. Система молекулярних маркерів дозволила детектувати та ідентифікувати певний тип ЦЧС у ліній кукурудзи, а також диференціювати лінії з певним типом ЦЧС як від ліній з іншим типом ЦЧС, так і від ліній з нормальною цитоплазмою дикого типу.

РЕЗЮМЕ. Исследован молекулярно-генетический полиморфизм 86 линий кукурузы мировой и украинской селекции с S-, С- и Т-типами цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) и нормальным митохондрионом дикого типа с помощью ПЦР-анализа регионов митохондриона. Система молекулярных маркеров позволила детектировать и идентифицировать определенный тип ЦМС у линий кукурузы, а также дифференцировать линии с определенным типом ЦМС как от линий с другим типом ЦМС, так и от линий с нормальной цитоплазмой дикого типа.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 3, 15-19

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 3, 143-147,
doi: 10.3103/S009545271103011X

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література