ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину

Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Бура М.В.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Досліджено ультраструктурну організацію клітин зародків Мisgurnus fossilis L. на стадіях першого та десятого поділів бластомерів за присутності в середовищі інкубації макроциклічного лактону класу авермектинів – авермектину В (0,01; 0,1 та 1 мкг/мл). Встановлено, що дія препарату призводить до ультраструктурних змін клітинних органел: гіпертрофії гранулярної та агранулярної ендоплазматичної сітки, дезорганізації мітохондрій та плазматичної мембрани зародків. Дія авермектину зумовлює дозозалежні деструктивні зміни органел, що є наслідком порушення метаболічних та регуляційних процесів, викликаних інгібуючим впливом авермектину на процеси активного транспорту іонів Na+, K+ та Ca2+. Отримані результати свідчать про те, що для авермектину характерна висока ембріотоксичність.

РЕЗЮМЕ. Приведены результаты исследований ультраструктуры зародышей вьюна на стадиях первого и десятого делений бластомеров при воздействии 16-членного макроциклического лактона авермектина В2 (0,01; 0,1 и 1 мкг/мл). Действие авермектина ведет к изменениям ультраструктуры клеточных органоидов: гипертрофии гранулярной и агранулярной эндоплазматической сети, дезорганизации митохондрий и плазматической мембраны зародышей. Действие авермектина вызывает дозозависимые деструктивные изменения органелл вследствие нарушения метаболических и регуляторных процессов, вызванных ингибиторным влиянием авермектина на процессы активного транспорта ионов Na+, K+ и Ca2+. Полученные результаты свидетельствуют о характерной для авермектина высокой эмбриотоксичности.

Ключові слова: авермектин, ультраструктура, клеточние органоиды, плазматическая мембрана, зародыши вьюна, авермектин, ультраструктура, органели, плазматична мембрана, зародки в’юна

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, C. 58-64Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Бура М.В. Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 5, C. 58-64.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. M. Mandzynets, O. R. Kulachkovskii, M. V. Bura Effect of avermectin on the ultrastructural characteristics of loach embryos, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 5, pp. 318-323
DOI: 10.3103/S0095452711050070


Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.10.21