Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, 58-64
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 5, 318-323, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711050070

Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину

Мандзинець С.М., Кулачковський О.Р., Бура М.В.

Досліджено ультраструктурну організацію клітин зародків Мisgurnus fossilis L. на стадіях першого та десятого поділів бластомерів за присутності в середовищі інкубації макроциклічного лактону класу авермектинів – авермектину В (0,01; 0,1 та 1 мкг/мл). Встановлено, що дія препарату призводить до ультраструктурних змін клітинних органел: гіпертрофії гранулярної та агранулярної ендоплазматичної сітки, дезорганізації мітохондрій та плазматичної мембрани зародків. Дія авермектину зумовлює дозозалежні деструктивні зміни органел, що є наслідком порушення метаболічних та регуляційних процесів, викликаних інгібуючим впливом авермектину на процеси активного транспорту іонів Na+, K+ та Ca2+. Отримані результати свідчать про те, що для авермектину характерна висока ембріотоксичність.

РЕЗЮМЕ. Приведены результаты исследований ультраструктуры зародышей вьюна на стадиях первого и десятого делений бластомеров при воздействии 16-членного макроциклического лактона авермектина В2 (0,01; 0,1 и 1 мкг/мл). Действие авермектина ведет к изменениям ультраструктуры клеточных органоидов: гипертрофии гранулярной и агранулярной эндоплазматической сети, дезорганизации митохондрий и плазматической мембраны зародышей. Действие авермектина вызывает дозозависимые деструктивные изменения органелл вследствие нарушения метаболических и регуляторных процессов, вызванных ингибиторным влиянием авермектина на процессы активного транспорта ионов Na+, K+ и Ca2+. Полученные результаты свидетельствуют о характерной для авермектина высокой эмбриотоксичности.

Ключові слова: авермектин, ультраструктура, клеточние органоиды, плазматическая мембрана, зародыши вьюна, авермектин, ультраструктура, органели, плазматична мембрана, зародки в’юна

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 5, 58-64

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 5, 318-323,
doi: 10.3103/S0095452711050070

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література