ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Стабільність генетичних параметрів в популяції Drosophila melanogaster м. Одеси

Радіонов Д.Б., Проценко О.В., Андрієвський О.М., Тоцький В.М., Кучеров В.О., Козерецька І.А.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Встановлено, що частоти алелів гена карбоксиестерази, а також зчеплених з Х-хромосомою летальних мутацій та рекомбінаційних подій у представників природної популяції Drosophila melanogaster м. Одеси були незмінними в червні, липні та серпні сезону 2009 року збору.

РЕЗЮМЕ (ru). Изучены частоты аллелей гена карбоксиэстеразы, а также сцепленных с полом летальных мутаций и рекомбинационных событий у представителей природной популяции Drosophila melanogaster г. Одессы. Продемонстрировано, что все исследованные показатели не изменялись у мух из популяций, собранных в июне и августе 2009 г.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, C. 63-67

  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка

E-mail: iryna.kozeretska gmail.com

Радіонов Д.Б., Проценко О.В., Андрієвський О.М., Тоцький В.М., Кучеров В.О., Козерецька І.А. Стабільність генетичних параметрів в популяції Drosophila melanogaster м. Одеси, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 3, C. 63-67.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. B. Radionov, O. V. Prosenko, A. M. Andrievsky, V. N. Totsky, V. A. Kucherov, I. A. Kozeretska Stability of genetic parameters in Drosophila melanogaster populations from Odesa, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 3, pp. 187-190
DOI: 10.3103/S0095452711030091


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23