Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, 63-67
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 3, 187-190, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711030091

Стабільність генетичних параметрів в популяції Drosophila melanogaster м. Одеси

Радіонов Д.Б., Проценко О.В., Андрієвський О.М., Тоцький В.М., Кучеров В.О., Козерецька І.А.

  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Встановлено, що частоти алелів гена карбоксиестерази, а також зчеплених з Х-хромосомою летальних мутацій та рекомбінаційних подій у представників природної популяції Drosophila melanogaster м. Одеси були незмінними в червні, липні та серпні сезону 2009 року збору.

РЕЗЮМЕ (ru). Изучены частоты аллелей гена карбоксиэстеразы, а также сцепленных с полом летальных мутаций и рекомбинационных событий у представителей природной популяции Drosophila melanogaster г. Одессы. Продемонстрировано, что все исследованные показатели не изменялись у мух из популяций, собранных в июне и августе 2009 г.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 3, 63-67

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 3, 187-190,
doi: 10.3103/S0095452711030091

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література