ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Непередбачені ефекти генетичних модифікацій рослин та методи їхнього аналізу

Сорочинський Б.В., Бурлака О.М., Науменко В.Д., Секан А.C.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Аналізується проблема непередбачених ефектів, які можуть бути обумовлені генетичними модифікаціями рослин. Обговорюються фактори, що спричиняють виникнення непередбачених ефектів в генетично модифікованих рослинах, наслідки, які вони можуть спричинити, та можливість мінімізації їх шляхом застосування вдосконалених методів генної інженерії. Описуються сучасні методичні підходи до аналізу непередбачених ефектів як етапу оцінки безпечності трансгенних рослин, зокрема методи молекулярного профілювання з використанням різних «-омік»-технологій.

РЕЗЮМЕ. Анализируется проблема непредвиденных эффектов, которые могут быть обусловлены генетическими модификациями растений. Обсуждаются факторы, вызывающие возникновение непредвиденных эффектов в генетически модифицированных растениях, а также последствия, к которым они могут привести, и возможность их минимизации путем использования усовершенствованных методов генетической модификации. Описываются современные методологические подходы к анализу непредвиденных эффектов как этапа в оценке безопасности трансгенных растений, в частности, методы молекулярного профилирования с использованием разных «-омик»-технологий.

Ключові слова: непредвиденные (неожидаемые, нецелевые) эффекты генетической модификации растений, оценка безопасности трансгенных растений, методы профилирования, непередбачені (неочікувані, нецільові) ефекти генетичної модифікації рослин, оцінка безпечності трансгенних рослин, методи профілювання

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, C. 65-75

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

E-mail: bsorochinsky yahoo.com

Сорочинський Б.В., Бурлака О.М., Науменко В.Д., Секан А.C. Непередбачені ефекти генетичних модифікацій рослин та методи їхнього аналізу, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 5, C. 65-75.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
B. V. Sorochinskii, O. M. Burlaka, V. D. Naumenko, A. S. Sekan Unintended effects of genetic modifications and methods of their analysis in plants, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 5, pp. 324-332
DOI: 10.3103/S0095452711050124


Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.10.21