Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, 65-75
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 5, 324-332, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711050124

Непередбачені ефекти генетичних модифікацій рослин та методи їхнього аналізу

Сорочинський Б.В., Бурлака О.М., Науменко В.Д., Секан А.C.

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

Аналізується проблема непередбачених ефектів, які можуть бути обумовлені генетичними модифікаціями рослин. Обговорюються фактори, що спричиняють виникнення непередбачених ефектів в генетично модифікованих рослинах, наслідки, які вони можуть спричинити, та можливість мінімізації їх шляхом застосування вдосконалених методів генної інженерії. Описуються сучасні методичні підходи до аналізу непередбачених ефектів як етапу оцінки безпечності трансгенних рослин, зокрема методи молекулярного профілювання з використанням різних «-омік»-технологій.

РЕЗЮМЕ. Анализируется проблема непредвиденных эффектов, которые могут быть обусловлены генетическими модификациями растений. Обсуждаются факторы, вызывающие возникновение непредвиденных эффектов в генетически модифицированных растениях, а также последствия, к которым они могут привести, и возможность их минимизации путем использования усовершенствованных методов генетической модификации. Описываются современные методологические подходы к анализу непредвиденных эффектов как этапа в оценке безопасности трансгенных растений, в частности, методы молекулярного профилирования с использованием разных «-омик»-технологий.

Ключові слова: непредвиденные (неожидаемые, нецелевые) эффекты генетической модификации растений, оценка безопасности трансгенных растений, методы профилирования, непередбачені (неочікувані, нецільові) ефекти генетичної модифікації рослин, оцінка безпечності трансгенних рослин, методи профілювання

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 5, 65-75

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 5, 324-332,
doi: 10.3103/S0095452711050124

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література