ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2015, том 49, N 1


Ісаєнков С.В., Маатхаус Ф.Й.М.Експресія генів вакуолярних каналів родини TPK із рису відновлює поглинання калію в мутантній лінії E. coli LB2003 3-9
 
Пальчевська O.Л., Балацький В.В., Андреєва А.О., Мацевич Л.Л., Півень О.О., Лукаш Л.Л.Дослідження активності канонічного Wnt-сигналінгу у тварин різного віку за умов ембріональної кардіоспецифічної делеції β-катеніну10-17
 
Галаєв О.В., Сиволап Ю.М.Характеристика сортів пшениці м’якої української і російської селекції за алелями локусу csLV34, зчепленого з геном мультипатогенної стійкості Lr34/Yr18/Pm3818-25
 
Леонов Ю.І., Шкумат М.С., Клименко П.П., Говорун М.Ю., Гузик М.М., Кучмеровська Т.М., Пішель І.М.Вплив експресії гена, що кодує інсуліноподібний фактор росту IGF-1 на загоєння ран шкіри у мишей зі стрептозотоцин-індукованим діабетом26-34
 
Бойко С.М.Аллозимный полиморфизм у моно- и дикариотических культур гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes)35-39
 
Титок В.В., Вакула С.И., Леонтьев В.Н., Лугин В.Г.Анализ структурных и качественных особенностей депонирования фитина в зрелых семенах льна масличного40-44
 
AMMAR-KHODJA F., ABDELLALI M.Exclusion of chromosomal abnormalities and microdeletions 22q11 and 10p13 in igerian patients with isolated conotruncal malformation45-51
 
Лозовська Ю.В., Налєскіна Л.А., Лук’янова Н.Ю., Тодор І.М., Чехун В.Ф.Оцінка гено- та цитотоксичної дії наночастинок колоїдного золота на клітини еритроїдного ряду кісткового мозку та пухлини тварин з асцитною карциномою Ерліха52-60
 
Недуха О.М.Калоза: локалізація, функції та синтез в рослинних клітинах61-70
 
Мутерко О.Ф., Балашова І.А., Файт В.І., Сиволап Ю.М.Молекулярно-генетичні механізми регуляції типу розвитку пшениці71-86
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23