ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2019, том 53, N 5


Краснопьорова О.Є., Горюнова І.І., Ісаєнков С.В., Карпов П.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І.Потенційна участь каталітичних субодиниць KIN10 та KIN11 протеїнкіназних комплексів SnRK1 у регуляції γ-тубуліну арабідопсису 3-12
 
Гордей И.С., Люсиков О.М., Гордей И.А.Зиготическая автополиплоидизация ржи (Secale cereale L.)13-19
 
Андрущенко Т.А., Гончаров С.В., Досенко В.Є.Алельний поліморфізм гена АТМ та його внесок у формування резистентності до дії несприятливих професійних факторів20-24
 
Чорненька Н.М., Раєцька Я.Б., Драницина А.С., Калмикова О.O., Дзержинський М.Е., Савчук О.М., Остапченко Л.І.Рівень експресії генів PTGS2 і TGFB1 за умов опіку стравоходу та при введенні меланіну25-34
 
Бобошко О., Ємельянов В., Панюта О., Таран Н.Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої  пшениці35-45
 
Моргун Б.В., Дубровна О.В.IRAP-аналіз трансгенних рослин пшениці з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази46-55
 
Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Бесчасный С.П., Дмитриев А.П.Газотрансмиттеры и их роль в адаптивных реакциях растительных клеток56-74
 
Даниленко Н.Г., Синявская М.Г., Лукашик С.П., Карпов И.А., Давыденко О.Г.«Двойной удар»: вирусный гепатит С у пациентов с генетическими нарушениями обмена железа75-89
 
Xu Su, Yuping Liu, Ting Lv, Zhumei RenCharacterization of the complete chloroplast genome of an endemic perennial grass Orinus intermedius and its phylogenetic analysis in Poaceae90-91
 
Songül Budak Diler, Fikriye Polat, Serkan YaraşThe P268S and M863V polymorphisms of the NOD2/CARD15 gene in Сrohn’s disease and ulcerative colitis92-93
 
Sonia Azizpour, Razieh Ezati, Massoud Saidijam, Amirnader Emami Razavi, Farid Azizi Jalilian, Ali Mahdavinezhad, Hamid Eslami, Alireza Soltanian, Hadiseh Mohammadpour, Fatemeh Kamali, Razieh AminiThe expression of glypican­3 in colorectal cancer94-96
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23