Цитологія і генетика 2011, том 45, № 3, 20-25
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 3, 148-152, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711030030

Получение трансгенной сахарной свеклы, устойчивой к имидозалинонам, с помощью агробактериальной трансформации

Кищенко Е.М., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.

Institute of Cell Biology & Genetic Engeneering Natl. Acad. Sci. of Ukraine, Kyiv

РЕЗЮМЕ (ru). Сахарная свекла очень восприимчива к имидозалинонам, поэтому существуют определенные ограничения в ее высеве после культур, обрабатываемых этими гербицидами. Создание трансгенной сахарной свеклы, устойчивой к имидозалинонам, путем переноса мутантного гена als из Arabidopsis thaliana, кодирующего ацетолактатсинтазу с S653N-заменой, позволяет обойти такое препятствие в севообороте. Трансгенные растения сахарной свеклы, устойчивые к имидозалинонам, были получены путем агробактериальной трансформации с помощью вакуум-инфильтрации. Частота генетической трансформации составила 5,8 %. Полимеразная цепная реакция, сопряженная с обратной транскрипцией, выявила накопление специфического als транскрипта у полученных растений. Устойчивость к имидозалинонам созданных растений была доказана как в тестах in vitro, так и в условиях теплицы после опрыскивания их имазетапиром (Pursuit®, BASF).

РЕЗЮМЕ (uk). Цукровий буряк дуже чутливий до імідозалінонів, тому існують певні обмеження його висіву після культур, що оброблялися цими гербіцидами. Створення трансгенного цукрового буряку, стійкого до імідозалінонів, шляхом переносу мутантного гена als з Arabidopsis thaliana, що кодує ацетолактатсинтазу з S653N-заміною, дозволяє обійти таку перешкоду в сівозміні. Трансгенні рослини цукрового буряку зі стійкістю до імідозалінонів було отримано шляхом агробактеріальної трансформації за допомогою вакуум-інфільтрації. Частота генетичної трансформації становила 5,8 %. Полімеразна ланцюгова реакція, поєднана зі зворотною транскрипцією, виявила накопичення специфічного als транскрипта у отриманих рослин. Стійкість до імідозалінонів створених рослин була доведена як у тестах in vitro, так і в умовах теплиці після обприскування їх імазетапіром (Pursuit®, BASF).

Ключові слова: Beta vulgaris L., устойчивость к гербицидам, генетическая трансформация, ALS (AHAS)

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 3, 20-25

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 3, 148-152,
doi: 10.3103/S0095452711030030

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література