Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, 23-28
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 5, 288-292, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711050094

Вікова залежність перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. × Solanum incanum L.

Монтвід П.Ю.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, п/в Селекційне Харківської обл.

Проведено дослідження перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. на першому й другому роках вегетації. На другому році життя гібридних рослин одержано обнасінені плоди. Кількість унівалентів, тетравалентів й відсоток основних порушень зменшувались із збільшенням віку рослин. Мейоз у батьківських форм був нормальним. Зроблено висновок про зв’язок регулярності мейозу у гетерозигот F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. з гібридною природою генотипу, віком й впливом чинників оточуючого середовища.

РЕЗЮМЕ. Проведены исследования прохождения мейоза у межвидового гибрида F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. на первом и втором годах вегетации. На втором году жизни растений получены осемененные плоды. Количество унивалентов, тетравалентов и процент основных нарушений уменьшалось с увеличением возраста растений. Мейоз у родительских форм был нормальным. Сделан вывод о связи регулярности мейоза у гетерозигот F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. с гибридной природой генотипа, возрастом и влиянием факторов внешней среды.

Ключові слова: Solanum linnaeum L., Solanum incanum L., гибрид F1, бутон, мейоз, нарушения мейоза, хиазма, тетравалент, унивалент, Solanum linnaeum L., Solanum incanum L., гібрид F1, пуп’янок, мейоз, порушення мейозу, хіазма, тетравалент, унівалент

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 5, 23-28

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 5, 288-292,
doi: 10.3103/S0095452711050094

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література