Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, 50-54
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 4, 245-248, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711040086

Дослідження «праймінгу» накопичення калози в Allium cepa при обробці біотичними індукторами

Поляковський С.О., Дмитрієв О.П.

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Досліджено вплив попередньої обробки індукторами стійкості цибулі на рівень синтезу калози. Методом спектрофлуориметрії показано, що обробка лусок цибулі саліциловою та гексановою кислотами призводить до праймування реакції відкладання калози, тобто зміцнення механічного бар’єра на шляху інфекції.

Исследовано воздействие предварительной обработки индукторами устойчивости (салициловая и гексановая кислоты) клеток лука трех сортов на уровень синтеза калозы. Показана способность низких концентраций этих индукторов повышать устойчивость лука к патогенным инфекциям. Методом спектро-флюориметрии показано, что обработка чешуй лука салициловой и гексановой кислотами приводит к праймированию реакции отложения каллозы.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 4, 50-54

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 4, 245-248,
doi: 10.3103/S0095452711040086

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література