Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, 55-66
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 4, 249-258, doi: https://www.doi.org/DOI10.3103/S0095452711040062

Генетичні основи та функціонування систем трансдукції сигналу в рослин за вірусної резистентності

Кириченко А.М., Коваленко О.Г.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Аналізуються генетичні основи та сучасні уявлення про молекулярні механізми розпізнавання рослинами патогенів переважно вірусної природи. Обговорюється значення сигнальних систем та їхніх ключових чинників в рослинному організмі. Розглядається можлива участь різних еліситорів в процесах трансдукції сигналів.

Анализируются генетические основы и современные представления о молекулярных механизмах распознавания растениями патогенов преимущественно вирусной природы. Обсуждается значение сигнальных систем и их ключевых факторов в растительном организме. Рассматривается возможное участие различных елиситоров в процессах сигнальной трансдукции.

Ключові слова: трансдукція сигналів, еліситор, рецептор, ліганд, месенджери, вірусостійкість, надчутлива реакція, гени стійкості та авірулентності

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 4, 55-66

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 4, 249-258,
doi: DOI10.3103/S0095452711040062

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література