Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, 67-78
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 4, 259-268, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711040037

Гіберелін-сигнальні шляхи рослин

Чеботар Г.О., Чеботар С.В.

Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса

Молекулярні механізми росту та розвитку рослин детально вивчаються в останнє десятиріччя. Стає очевидною роль рослиноспецифічної родини GRAS-протеїнів в цих процесах. В роботі підкреслено значення DELLA-протеїнів та показано модель гіберелін-сигнальних шляхів рослин, яка розпочинається зі зв’язування біологічно активної гіберелової кислоти з рецептором та DELLA-протеїном. Такий комплекс убіквітинується, завдяки чому стає мішенню для протеасомної деградації. При руйнуванні DELLA-протеїнів знімається репресія росту та спостерігається гіберелова відповідь, яка проявляється в індукції ростових процесів. Обговорюються молекулярні механізми функціонування DELLA-протеїнів як транскрипційних факторів.

Молекулярные механизмы роста и развития растений детально изучаются в последнее десятилетие. Становится очевидной роль растениеспецифичного семейства GRAS-протеинов в этом процессе. В работе подчеркнуто значение DELLA-протеинов и показана модель гиббереллин-сигнального пути растений, которая начинается со связывания биологически активной гибберелловой кислоты с рецептором и DELLA-протеином. Такой комплекс убиквитинируется, благодаря чему становится мишенью для протеасомной деградации. При разрушении DELLA-протеинов снимается репрессия роста и наблюдается гибберелловый ответ, который проявляется в индукции ростовых процессов. Обсуждаются молекулярные механизмы функционирования DELLA-протеинов как транскрипционных факторов.

Ключові слова: гиббереллин, DELLA-протеины, гены короткостебельности

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 4, 67-78

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 4, 259-268,
doi: 10.3103/S0095452711040037

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література