Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, 76-84
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 5, 333-340, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711050033

Мінливість геному пшениці в культурі in vitro

Дубровна О.В., Бавол А.В.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

Наведено результати досліджень мінливості геному пшениці, яка виникає за культивування in vitro і спостерігається на різних рівнях його організації. Представлено відомості про зміни, які виявляються при дослідженні каріотипу, послідовностей ядерної, хлоропластної та мітохондріальної ДНК клітинних культур і рослин-регенерантів.

РЕЗЮМЕ. Приведены результаты исследований изменчивости генома пшеницы, которая возникает в культуре in vitro и наблюдается на различных уровнях его организации. Представлены сведения об изменениях, выявляющихся при изучении кариотипа и последовательностей ядерной, хлоропластной и митохондриальной ДНК клеточных культур и растений-регенерантов.

Ключові слова: пшеница, культура in vitro, геномная изменчивость, пшениця, культура in vitro, геномна мінливість

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 5, 76-84

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 5, 333-340,
doi: 10.3103/S0095452711050033

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література