Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, 9-15
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 4, 208-2013, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711040049

Молекулярно-генетичний аналіз геному сорізу (Sorghum oryzoidum)

Галаєв О.В., Шевчук Г.Ю., Дудченко В.В., Сиволап Ю.М.

  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса
  • Інститут рису НААН України, с. Антоновка, Херсонська обл.

Проведено молекулярно-генетичний аналіз генотипів сорізу (Sorghum oryzoidum), його батьківської форми Sorghum bicolor (L.) Moench (зернове сорго) та ймовірних батьків (Sorghum sudanense (Piper.) Stapf. (суданська трава) і Oryza sativa L. (рис посівний)), а також найближчих сородичів із використанням мікросателітних локусів сорго та рису. За отриманими даними розраховано генетичні дистанції та кластеризовано досліджені види. Показано, що соріз не несе фрагментів ДНК рису, але містить в своєму геномі фрагменти ДНК, які належать суданській траві. Це свідчить про те, що походження сорізу пов’язано з представниками Sorghum sudanense.

РЕЗЮМЕ. Проведен молекулярно-генетический анализ генотипов сориза (Sorghum oryzoidum), его отцовской формы Sorghum bicolor (L.) Moench (зерновое сорго), возможных родителей (Sorghum sudanense (Piper.) Stapf. (суданская трава) и Oryza sativa L. (рис посевной)) и ближайших сородичей с использованием микросателлитных локусов сорго и риса. На основании полученных данных рассчитаны генетические дистанции и кластеризованы исследуемые виды. Показано, что сориз не несет фрагменты ДНК риса, но содержит в своем геноме фрагменты ДНК, принадлежащие суданской траве. Это свидетельствует о том, что происхождение сориза связано с представителями Sorghum sudanense.

Ключові слова: inter-and intraspecific polymorphism, PCR, Sorghum oryzoidum, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Oryza sativa, microsatellite loci

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 4, 9-15

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 4, 208-2013,
doi: 10.3103/S0095452711040049

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література