Цитологія і генетика 2013, том 47, № 2, 12-17
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 2, 70-74, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713020047

Уточнення ступеня зчеплення генів Rht8 ТА Ppd-D1 на хромосомі 2D озимої м’якої пшениці

Чеботар Г.О., Чеботар С.В., Моцний І.І., Сиволап Ю.М.

  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса
  • Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

На півдні України в сучасних сортах озимої м’якої пшениці широко розповсюджений гаплотип генів Rht8с та Ppd­D1а. Впродовж останніх 50 років селекції його було відібрано як один з найбільш важливих адаптивних комплексів для рослин цього регіону. Проведено уточнення генетичної відстані між генами Rht8 та Ppd­D1.

Ключові слова: bread wheat, Rht8 and Ppd-D1 genes, PCR, linkage
мягкая пшеница, Rht8 и Ppd-D1 гены, ПЦР, сцепление
м’яка пшениця, Rht8 та Ppd-D1 гени, ПЛР, зчеплення

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 2, 12-17

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 2, 70-74,
doi: 10.3103/S0095452713020047

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література