Цитологія і генетика 2013, том 47, № 2, 66-69
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 2, 115-117, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713020059

Связь морфологических аномалий сперматозоидов с наличием анеуплоидий в их ядрах у мужчин с астено-, олиго- и тератозооспермией

Феськов А.М., Жилкова Е.С., Безпечная И.М., Сомова Е.В., Феськов В.А.

Проведен анализ численных аномалий для хромосом 13, 18, 21, Х, Y методом FISH в ядрах сперматозоидов для пациентов с астено­, олиго­ и тератозооспермией в ходе обследования перед программой экстракорпорального оплодотворения. Процент анеуплоидных сперматозоидов был значительно выше у пациентов с олигозооспермией (р < 0,05), чем у пациентов с астено­ и тератозооспермией. Выявлено значительное отличие в процентном содержании сперматозоидов, несущих цитоплазматическую каплю, у пациентов с содержанием анеуплоидий спермы более 1,0 % и менее 0,2 %.

Проведено аналіз чисельних аномалій для хромосом 13, 18, 21, Х, Y методом FISH у ядрах сперматозоїдів для пацієнтів з астено-, оліго- та тератозооспермією у ході обстеження перед програмою екстракорпорального запліднення. Зміст анеуплоїдних сперматозоїдів був значно (р <0,05) вище у пацієнтів з олігозооспермією в порівнянні з пацієнтами із астено- та тератозооспермією. Виявлено достовірну різницю відсоткового вмісту сперматозоїдів, що несуть цитоплазматичну краплю, у пацієнтів, для яких кількість анеуплоїдних сперматозоїдів становила більше 1,0 % й менше 0,2 % відповідно.

Ключові слова: анеуплоидии, FISH, олигозооспермия, астенозооспермия, тератозооспермия
анеуплоїдії, FISH, олігозооспермія, астенозооспермія, тератозооспермія

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 2, 66-69

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 2, 115-117,
doi: 10.3103/S0095452713020059

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література