Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, 74-79
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 1, 58-61, doi: https://www.doi.org/10.3103/S009545271301009X

Результаты кариотипирования материала спонтанных абортов и замерших беременностей после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий

Тавокина Л.В., Бровко А.А., Сопко Я.А., Баронова Е.В.

Клиника «Исида­IVF», Киев

Представлены результаты молекулярно-цитогенетического исследования материала спонтанных абортов и замерших беременностей первого триместра у 43 супружеских пар, которым проводилось лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Общее число случаев с наличием хромосомных аномалий в кариотипе клеток ворсин хориона зародышей составило 28 (65 %). Проведен сравнительный анализ частоты и типов хромосомных аномалий в группах абортусов, разделенных в зависимости от патологических состояний спермы мужчин. На основании выводов разработаны рекомендации с целью повышения эффективности ВРТ.

РЕЗЮМЕ. Наведено результати молекулярно-цитогенетичного дослідження матеріалу спонтанних абортів та завмерлих вагітностей першого триместру в43 подружніх пар, у яких для лікування непліддя були використані різні методи допоміжних репродуктивних технологій. Загальна кількість випадків з виявленою хромосомною патологією (ХП) в каріотипі клітин ворсин хоріону зародка становило 28 (65 %). Проведено порівняльний аналіз частоти і типів ХП в групах абортусів, які були складені згідно з патологічними станами сперми чоловіків. На підставі висновків розроблено рекомендації з метою підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 1, 74-79

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 1, 58-61,
doi: 10.3103/S009545271301009X

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література