Цитологія і генетика, 2018, № 2

Метаковский E.В., Мельник В.A., Редаэлли Р., Родригез-Кихано M.M.
Сравнение аллелей локусов Gli-2 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.
Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці
Карпов П.А., Блюм Я.Б.
Казеин киназа 2 фосфорилирует растительный α-тубулин?
Снегин Э.А., Артемчук О.Ю., Сычев А.А.
Оценка генетической структуры популяций Helix pomatia L. (Mollusca, Pulmonata) методом капиллярного электрофореза ISSR-фрагментов ДНК
Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В.
Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro
Атаман О.В., Гарбузова В.Ю., Обухова О.А., Дубовик Є.І.
Аналіз асоціації поліморфізму K121Q гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази-1 з деякими факторами ризику атеросклерозу у пацієнтів з гострим коронарним синдромом
Жилкова Є.С., Сотник Н.М., Єгунькова О.В., Феськов О.М., Федота О.М.
Аналіз однонуклеотидних поліморфізмів G919A та A2039G гена FSHR у чоловіків з непліддям достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов
Поединок Н.Л., Блюм Я.Б.
Достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов
Muhammad Sajjad, Sultan Habibullah Khan, Munawar Shahzad
Patterns of allelic diversity in spring wheat populations by SSR­markers
Liu Yonggang, Chen Hongyu
A colon cancer related gene­MLH1, significantly affecting the pig litter size