Цитологія і генетика, 2020, № 5

Андреєва Ю.А., Лизак О.О., Лю Вен, Кан Іньцян, Дмитрук К.В., Сибірний А.А.
Гени SEF1 та VMA1 регулюють біосинтез рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata
Дзанаєва Л.С., Рухала Ю., Сибірний А.А., Дмитрук К.В.
Вплив транскрипційних факторів ZNF1 та SIP4 на алкогольну ферментацію ксилози у рекомбінантних штамів дріжджів Saccharomyces cerevisiae
Дмитрук О.В., Булботка Н.В., Сибірний A.A.
Деградація ферментів катаболізму метанолу формальдегіддегідрогенази та форміатдегідрогенази у метилотрофних дріжджів Komagataella phaffii
Зазуля А., Семків М., Дмитрук К., Сибірний А.
Адаптивна еволюція для підвищення продукції етанолу під час спиртового бродіння у промислових штамів дріжджів Saccharomyces cerevisiae
Петровська Я.О., Лизак О., Дмитрук К.В., Сибірний А.А.
Вплив гену SFU1 на синтез рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata
Федорович Д., Борецький В., Пиняга Ю., Богович I., Борецький Ю., Сибірний A.
Клонування генів SEF1 і TUP1, які кодують транскрипційний активатор і глобальний репресор у флавіногенних дріжджів Meyerozyma (Candida, Pichia) Guilliermondii
Блюм Р.Я., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Демкович А.Є., Пірко Я.В., Ємець А.І., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б.
Оцінка різноманітності і перспектив селекції українських генотипів ярого рижію
Фінюк Н., Романюк Н., Мітіна Н., Лобачевська О., Заіченко О., Терек О., Стойка Р.
Оцінка фітотоксичного та мутагенного потенціалу нових полімерних носіїв генів на основі ДMAEMA
Єфіменко Н., Люта М., Кармаш О., Гіжецька О., Коробов А., Сибірна Н.
Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання синього кольору на фізико-хімічні властивості еритроцитів крові щурів за умов цукрового діабету
Кармаш О.І., Люта М.Я., Коробов А.М., Сибірна Н.О.
Вплив фотобіомодуляційної терапії на розвиток оксидативного стресу у лейкоцитах крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом
BEENA V.L., BEEVY S. SUHARA
Intervarietal karyomorphological studies on two species of Passiflora L. (Passifloraceae)
Majid M.U., Sher Z., Rashid B., Ali Q., Sarwar M.B., Hassan S., Husnain T.
Role of leaf epicuticular wax load and composition against whitefly population and cotton leaf curl virus in different cotton varieties
Bing&#;l G., Polat F., Diler S.B.
Association of IL-1RA and IL-4 gene vntrs with susceptibility to prostate cancer in turkish population
Mona Mohamed Elseehy
Differential transgeneration methylation of exogenous promoters in T1 transgenic wheat (Triticum aestivum)