ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генотоксичні ефекти радіації та гіпертермії у лінійних мишей з різною радіаційною чутливістю

Рябченко Н.М., Родіонова Н.К., Сичевська І.С., Музальов І.І., Михайленко В.М., Дружина М.О.

Оригінальна работа 
Досліджено особливості процесів репарації пошкоджень ДНК та їх реалізації на хромосомному рівні в клітинах кісткового мозку експериментальних тварин (мишей ліній СВА і С3Н) з різною радіаційною чутливістю. Показано, що радіомодифікуюча ефективність помірної гіпертермії (ГТ) вища у тварин радіорезистентної лінії. При цьому спостерігалась інтенсивна елімінація хромосомних пошкоджень, рівень яких у віддалені терміни спостереження практично не відрізнявся від контрольних значень. У мишей більш радіочутливої лінії спостерігалося довготривале потенціювання пошкоджуючої дії опромінення на хромосомному рівні за додаткової дії ГТ.

РЕЗЮМЕ. Исследованы особенности процессов репарации повреждений ДНК, индуцированных радиацией и гипертермией, а также их реализации на хромосомном уровне клеток костного мозга мышей линий СВА и СЗН с различной радиационной чувствительностью. Показано, что радиомодифицирующая эффективность мягкой гипертермии выше у животных радиорезистентной линии. При этом наблюдается более интенсивная элиминация хромосомных повреждений, уровень которых в отдаленные сроки наблюдения практически не отличался от контрольных значений. У мышей более радиочувствительной линии наблюдалось длительное потенцирование повреждающего действия радиации на хромосомном уровне с помощью гипертермии.

Ключові слова: репарация ДНК, аберрации хромосом, радиационная чувствительность, гипертермия
репарація ДНК, аберації хромосом, радіаційна чутливість, гіпертермія

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, C. 50-55

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

E-mail: nauka onconet.kiev.ua, nryabchenko ukr.net

Рябченко Н.М., Родіонова Н.К., Сичевська І.С., Музальов І.І., Михайленко В.М., Дружина М.О. Генотоксичні ефекти радіації та гіпертермії у лінійних мишей з різною радіаційною чутливістю, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 1, C. 50-55.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. M. Ryabchenko, N. K. Rodionova, I. S. Sychevska, I. I. Muzalev, V. M. Mykhailenko, M. O. Druzhina Genotoxic effects of radiation and hyperthermia in linear mice with different radiation sensitivity, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 1, pp. 39-43
DOI: 10.3103/S0095452713010088


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.09.23