ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Альтернативный вид топлива - биобутанол

Тигунова Е.А., Шульга С.М., Блюм Я.Б.

 
Бутанол – альтернативное топливо. На фоне истощающихся мировых (доступных) запасов нефти рассматривается как потенциальный источник энергии. В промышленных масштабах бутанол получают химическим синтезом, хотя первоначально производство бутанола было связано с микробиологическим синтезом. Для экономически выгодного производства штаммы микроорганизмов должны обладать способностью сверхсинтеза бутанола. В обзоре рассмотрены пути синтеза бутанола микроорганизмами и их регуляция, наиболее перспективные штаммы-продуценты для промышленного производства и методы повышения их продуктивности.

РЕЗЮМЕ. Бутанол – альтернативне паливо, на тлі світових (доступних) запасів нафти, які виснажуються, є потенційним джерелом енергії. У промислових масштабах бутанол одержують хімічним синтезом, хоча спочатку виробництво бутанолу було пов’язано з мікробіологічним синтезом. Для економічно вигідного виробництва штами мікроорганізмів повинні мати здатність до надсинтезу бутанолу. В огляді розглянуто шляхи синтезу бутанолу мікроорганізмами і їх регуляція, найбільш перспективні штами-продуценти для промислового виробництва та методи підвищення продуктивності штамів.

Ключові слова: биобутанол, альтернативное топливо, биосинтез, штамм-продуцент

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 6, C. 51-71

ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики» НАН Украины, Киев

E-mail: Shulga5 i.ua

Тигунова Е.А., Шульга С.М., Блюм Я.Б. Альтернативный вид топлива - биобутанол, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 6, C. 51-71.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. A. Tigunova, S. M. Shulga, Y. B. Blume Biobutanol as an alternative type of fuel, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 6, pp. 366-382
DOI: 10.3103/S0095452713060042


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 23.09.23