Цитологія і генетика 2013, том 47, № 6, 51-71
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 6, 366-382, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713060042

Альтернативный вид топлива - биобутанол

Тигунова Е.А., Шульга С.М., Блюм Я.Б.

ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики» НАН Украины, Киев

Бутанол – альтернативное топливо. На фоне истощающихся мировых (доступных) запасов нефти рассматривается как потенциальный источник энергии. В промышленных масштабах бутанол получают химическим синтезом, хотя первоначально производство бутанола было связано с микробиологическим синтезом. Для экономически выгодного производства штаммы микроорганизмов должны обладать способностью сверхсинтеза бутанола. В обзоре рассмотрены пути синтеза бутанола микроорганизмами и их регуляция, наиболее перспективные штаммы-продуценты для промышленного производства и методы повышения их продуктивности.

РЕЗЮМЕ. Бутанол – альтернативне паливо, на тлі світових (доступних) запасів нафти, які виснажуються, є потенційним джерелом енергії. У промислових масштабах бутанол одержують хімічним синтезом, хоча спочатку виробництво бутанолу було пов’язано з мікробіологічним синтезом. Для економічно вигідного виробництва штами мікроорганізмів повинні мати здатність до надсинтезу бутанолу. В огляді розглянуто шляхи синтезу бутанолу мікроорганізмами і їх регуляція, найбільш перспективні штами-продуценти для промислового виробництва та методи підвищення продуктивності штамів.

Ключові слова: биобутанол, альтернативное топливо, биосинтез, штамм-продуцент

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 6, 51-71

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 6, 366-382,
doi: 10.3103/S0095452713060042

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література