ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2013, том 47, N 5


Галаєва М.В., Файт В.І., Чеботар С.В., Галаєв О.В., Сиволап Ю.М.Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці 3-11
 
Лиманська О.Ю., Муртазаєва Л.О., Лиманський О.П.Потенційні температурно-чутливі рибоперемикачі в геномі сальмонел12-21
 
LIN SHEYU, LI TONGCHUAN, ZHU DENGNAN, MA CAIYUN, WANG YINGHONG, HE LIN, ZHU CHANGLIAN, AND XING QINGHEThe association between GAD1 gene polymorphisms and cerebral palsy in Chinese infants22-27
 
ULUCAN K., AKYÜZ S., ÖZBAY G., PEKINER F.N., İLTER GÜNEY A.Evaluation of vitamin d receptor (VDR) gene polymorphisms (FOKI, TAQI and APAI) in a family with dentinogenesis imperfecta28-32
 
Атаман О.В., Полоніков О.В., Гарбузова В.Ю., Атаман Ю.О., Матлай О.І.Аналіз асоціації G-7A поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну (MGP) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з різними факторами його ризику33-40
 
Карелов А.В., Пилипенко Л.А., Козуб Н.А., Бондус Р.А., Борзых А.И., Созинов И.А., Блюм Я.Б., Созинов А.А.Аллельное состояние молекулярного маркера гена устойчивости к золотистой нематоде (Globodera rostochiensis) Н1 среди сортов картофеля (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) украинской и мировой селекции41-46
 
Недуха О.М.Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L.47-54
 
Акопян Г.Р., Гулеюк Н.Л., Кушнірук В.О., Микитенко Д.О., Яцишина А.П., Лукаш Л.Л.Порівняльний аналіз каріотипу нової лінії клітин людини 4BL6 в умовах тривалого культивування. Плоїдність хромосомного набору55-69
 
Skivka L.M., Fedorchuk O.G., Rudic M.P., Pozur V.V., Khranovska N.M., Grom M.Yu., Nowicky J.W.Antineoplastic drug NSC631570 modulates functions of hypoxic macrophages70-82
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.09.23