Цитологія і генетика, 2013, № 5

Галаєва М.В., Файт В.І., Чеботар С.В., Галаєв О.В., Сиволап Ю.М.
Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці
Лиманська О.Ю., Муртазаєва Л.О., Лиманський О.П.
Потенційні температурно-чутливі рибоперемикачі в геномі сальмонел
LIN SHEYU, LI TONGCHUAN, ZHU DENGNAN, MA CAIYUN, WANG YINGHONG, HE LIN, ZHU CHANGLIAN, AND XING QINGHE
The association between GAD1 gene polymorphisms and cerebral palsy in Chinese infants
ULUCAN K., AKY&#;Z S., &#;ZBAY G., PEKINER F.N., &#;LTER G&#;NEY A.
Evaluation of vitamin d receptor (VDR) gene polymorphisms (FOKI, TAQI and APAI) in a family with dentinogenesis imperfecta
Атаман О.В., Полоніков О.В., Гарбузова В.Ю., Атаман Ю.О., Матлай О.І.
Аналіз асоціації G-7A поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну (MGP) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з різними факторами його ризику
Карелов А.В., Пилипенко Л.А., Козуб Н.А., Бондус Р.А., Борзых А.И., Созинов И.А., Блюм Я.Б., Созинов А.А.
Аллельное состояние молекулярного маркера гена устойчивости к золотистой нематоде (Globodera rostochiensis) Н1 среди сортов картофеля (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) украинской и мировой селекции
Недуха О.М.
Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L.
Акопян Г.Р., Гулеюк Н.Л., Кушнірук В.О., Микитенко Д.О., Яцишина А.П., Лукаш Л.Л.
Порівняльний аналіз каріотипу нової лінії клітин людини 4BL6 в умовах тривалого культивування. Плоїдність хромосомного набору
Skivka L.M., Fedorchuk O.G., Rudic M.P., Pozur V.V., Khranovska N.M., Grom M.Yu., Nowicky J.W.
Antineoplastic drug NSC631570 modulates functions of hypoxic macrophages