Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, 3-11
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Зв'язок алелів мікросателітних локусів п’ятої групи хромосом з морозостійкістю озимої пшениці

Галаєва М.В., Файт В.І., Чеботар С.В., Галаєв О.В., Сиволап Ю.М.

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

РЕЗЮМЕ. Определена морозостойкость и проанализированы по микросателлитным локусам хромосом пятой группы родительские формы и рекомбинантно-инбредные линии F7 Лузановка одесская/Одесская красноколосая. Выявлена связь аллельных различий микросателлитных локусов Xcfd7-5B, Xwmc415-5B и Xgwm182-5D с уровнем морозостойкости линий.

Визначено морозостійкість і проаналізовано за мікросателітними локусами п’ятої групи хромосом батьківські форми та рекомбінантно-інбредні лінії F7 Лузанівка одеська/Одеська червоноколоса. Встановлено зв’язок алельних відмінностей мікросателітних локусів Xcfd7-5B, Xwmc415-5B та Xgwm182-5D з рівнем морозостійкості ліній.

Ключові слова: озима пшениця, морозостійкість, мікросателітні локуси

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 5, 3-11

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література