ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2021, том 55, N 1


Білоножко Ю.О., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Калафат Л.О., Приваліхін С.М., Демкович А.Є., Блюм Я.Б., Пірко Я.В.Внутрішньовидова диференціація омели білої (Viscum album L.) за допомогою оцінки поліморфізму довжини інтронів β-тубуліну та SSR-аналізу 3-12
 
Іщенко О.О., Беднарська І.О., Панчук І.І.Використання 5S рибосомної ДНК для молекулярної таксономії підтриби Loliinae (Poaceae)13-22
 
Фінюк Н.С., Попович М.В., Шалай Я.Р., Мандзинець С.М., Гренюх В.П., Остап’юк Ю.В., Обушак М.Д., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С., Стойка Р.С., Бабський А.М.Антинеопластична активність in vitro похідного 2-аміно-5-бензилтіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями23-32
 
Тістечок С.I., Тимчук I.В., Корнійчук O.В., Федоренко В.O., Лужецький A.M., Громико O.M.Генетична ідентифікація та антимікробна активність штаму Streptomyces sp. Je 1–6, виділеного з ризосферного ґрунту Juniperus excelsa Bieb.33-41
 
Бублик О.М., Парнікоза І.Ю., Кунах В.А.Рівень поліморфізму та диференціація популяцій Iris pumila L. за даними трьох типів ПЛР-маркерів42-54
 
Федота О.М., Рощенюк Л.В., Садовниченко Ю.О., Гонтар Ю.В., Меренкова І.М., Воронцов В.М., Рижко П.П.Генетичне дослідження X-зчепленого рецесивного іхтіозу на сході України55-61
 
Балацький В.М., Олійниченко Є.К., Буслик Т.В., Баньковська І.Б., Корінний С.М., Саєнко А.М., Почерняєв К.Ф.Асоціації генів QTL регіону хромосоми 2 з якістю м'яса і продуктивністю свиней великої білої породи62-74
 
Нестеренко Є.О., Краснопьорова О.Є., Ісаєнков С.В.Системи транспорту калію та їх роль в формуванні стресової відповіді, росту та розвитку рослин75-92
 
Bilal M., Tabassum B., Ali Q., Nasir I.A.Down regulation of Potato Virus Y (PVY) Coat Protein (CP) expression by Iberis gibraltarica protein extract93-95
 
Neeru Kamboj, Bhatnagar A., Yadav A.S.A study of constitutive heterochromatin and NOR banding in three species of Puntius from the State of Haryana, India96-97
 
Daskalova N., Doneva S., Spetsov P.Genetic Variability in Winter Rye (Secale cereale L.) Accessions at Early Stage of Self-pollination Manifested through Fertility, Plant height and Secalins98-100
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.12.23