Цитологія і генетика 2011, том 45, № 6, 48-52
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 6, 343-346, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711060016

Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (basidiomycetes) на території Донецької області

Бойко С.М.

Донецький національний університет

Представлено результати дослідження поліморфізму внутрішньоклітинних ізоферментів культур Schizophyllum commune Fr., що зростають на території Донецької області. Наведено опис електрофоретичних спектрів AMY, ADH, GPDH, GDH, SDH, EST. Ферментні системи ADH, GPDH та GDH ви­явилися мономорфними. Найбільшою різноманітністю внутрішньоклітинних ізоформ відзначався фермент EST, у якого визначено шість чітких зон, для трьох з яких властивий поліморфізм.

Представлены результаты исследования полиморфизма внутриклеточных изоферментов культур Schizophyllum commune Fr. произрастающих на территории Донецкой области. Приведено описание электрофоретических спектров AMY, ADH, GPDH, GDH, SDH, EST. Ферментные системы ADH, GPDH и GDH оказались мономорфными. Наибольшим разнообразием внутриклеточных изо- форм отличался фермент EST, для которого опре-делено шесть четко разделяемых зон, для трех из них свойствен полиморфизм.

Ключові слова: Schizophyllum commune, Basidiomycetes, isoenzyme, monosporous culture, Donetsk area

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 6, 48-52

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 6, 343-346,
doi: 10.3103/S0095452711060016

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література