Цитологія і генетика, 2011, № 6

Яцына А.И., Витрук Ю.В., Вернигородский С.В., Стаховский А.Э., Емец А.И., Блюм Я.Б., Таховский Э.А.
Морфологический и гистохимический анализ трансформации слизистой оболочки артифициального илеального мочевого пузыря
MUHAMMAD IRFAQ KHAN, MIR AJAB KHAN, ABDUL JABBAR KHAN, GUL SANAT SHAH KHATTAK, TILA MOHAMMAD, MUSHTAQ AHMAD
Selection of parents for crossing based on genotyping and phenotyping for stripe rust (Puccinia striiformis) resistance and agronomic traits in bread wheat breeding
Коршиков И.И., Демкович А.Е.
Генетический полиморфизм по локусам GOT и GDH семенного потомства сосны обыкновенной в зоне действия азотсодержащих выбросов химкомбината
Лиманська О.Ю., Лиманський О.П.
Молекулярні технології в детекції чутливих та стійких до ізоніазиду мікобактерій туберкульозу
Бойко С.М.
Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (basidiomycetes) на території Донецької області
Лыло В.В., Мацевич Л.Л., Коцаренко Е.В., Бабенко Л.А., Корнелюк, А.И., Сухорада Е.М., Лукаш Л.Л.
Индукция экспрессии гена репаративного энзима О6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазы под влиянием цитокина EMAP II в клетках человека in vitro
Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Кунська Л.М., Демаш Д.В., Чехун В.Ф.
Візуалізація особливостей розподілу і накопичення наночастинок заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози людини після різних термінів культивування із феромагнетиком у ліпосомній формі
Куцоконь Н.К.
Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus