Цитологія і генетика 2011, том 45, № 6, 67-78
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 6, 352-361, doi: https://www.doi.org/10.3103/S009545271106003X

Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus

Куцоконь Н.К.

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Ключові слова:

В даному огляді окреслено основні переваги, які може надати плантаційне вирощування тополь, наведено їхнє значення для промисловості, а також при вирішенні екологічних проблем. Методами генетичної інженерії проаналізовано напрямки вдосконалення фенотипів Populus. Ці напрямки пов’язані зі стійкістю до біотичного та абіотичного стресів, гербіцидів, а також з модифікацією якості деревини (зниження або модифікація вмісту лігніну), фіторемедіацією, прискоренням росту, зміною морфології рослин.

В представленном обзоре указаны основные преимущества, которые можно получить при плантационном выращивании тополей, описано их значение для промышленности и при решении экологических проблем. Проанализированы направления улучшения фенотипов Populus методами генетической инженерии, связанные с устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам, гербицидам, модификацией качества древесины (снижением или модификацией содержания лигнина), фиторемедиацией, усиленным ростом, изменением морфологии растений.

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 6, 67-78

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 6, 352-361,
doi: 10.3103/S009545271106003X

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література