Цитологія і генетика 2013, том 47, № 3, 54-59
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 3, 174-178, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713030109

Стимуляція холіногенезу в культурі фетальних нервових клітин людини

Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С.

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України», Київ

Метою дослідження було отримання в культурі популяції нервових клітин, збагаченої холінергічними нейронами та їхніми детермінованими попередниками. Встановлено, що найбільш ефективною комбінацією нейроіндукторів, що стимулювала диференціювання холінергічних нейронів із стовбурових нервових клітин, виявилося поєднання ретиноєвої кислоти та ацетилхоліну. Протягом періоду культивування чисельність ChAT-позитивних клітин достовірно зросла з 5,3 ± 2,9 до 21,1 ± 6,2 %, в той же час у контрольних зразках їхня концентрація становила 9,1 ± 4,8 % загальної кількості клітин. Збагачення клітинної популяції холінергічними нейронами та їх детермінованими попередниками корелювало зі зростанням рівня активності ацетилхолінестерази. Таким чином, додавання ретиноєвої кислоти та ацетилхоліну стимулювало як нейрогенез, так і холіногенез в культурі фетальних нервових клітин людини.

РЕЗЮМЕ. Целью исследования было получение в культуре популяции нервных клеток, обогащенной холинергическими нейронами и их детерминированными предшественниками. Установлено, что наиболее эффективной комбинацией нейроиндукторов, стимулировавшей дифференцировку холинергических нейронов из стволовых клеток, оказалось совместное применение ретиноевой кислоты и ацетилхолина. На протяжении периода культивирования количество ChАТ+-позитивных клеток достоверно увеличилось с 5,3 ± 2,9 до 21,1 ± 6,2 %, в то же время в контрольных образцах их концентрация составляла 9,1 ± 4,8 % общего количества клеток. Обогащение клеточной популяции холинергическими нейронами и их детерминированными предшественниками коррелировало с увеличением уровня активности ацетилхолинэстеразы. Таким образом, добавление ретиноевой кислоты и ацетилхолина стимулировало как нейрогенез, так и холиногенез в культуре фетальных нервных клеток человека.

Ключові слова: Стволовые клетки, ХАТ, АХЭ, культура фетальных нервных клеток, ацетилхолин, ретиноевая кислота
Стовбурові клітини, ХАТ, АХЕ, культура фетальних нервових клітин, ацетилхолін, ретиноєва кислота

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 3, 54-59

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 3, 174-178,
doi: 10.3103/S0095452713030109

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література